MURZYNOWO LEŚNE. W czwartek 30 sierpnia pożegnano przewodniczącego Rady Gminy Krzykosy Wiesława Zająca. W ostatniej drodze przewodniczącego żegnały tłumy
Murzynowo Leśne i powiat średzki pożegnały w miniony czwartek Wiesław Zająca, zmarłego nagle przewodniczącego Rady Gminy w Krzykosach, działacza ochotniczej straży pożarnej, bardzo lubianego człowieka. Odszedł skromny, ale wielki człowiek.
Na pogrzebie Wiesława Zająca były tłumy, poczty sztandarowe, burmistrz Środy i wójtowie wszystkich gmin z powiatu średzkiego, delegacje m.in.: policji, straży miejskiej, straży pożarnej, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, mieszkańcy i goście. Kościół w Nietrzanowie wypełnił się po brzegi wiernymi.
Mszę świętą odprawili wspólnie: ks. Waldemar Jaśkowiak, proboszcz parafii Nietrzanowo w asyście ks. Kazimierza Tomalika, proboszcza parafii Solec oraz ks. Krzysztofa Szczepańskiego, proboszcza parafii Sulęcinek, dziekana dekanatu nowomiejskiego.
Po liturgii pogrzebowej na cmentarzu w imieniu radnych pożegnał zmarłego Michał Grochowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzykoy, natomiast w imieniu władz samorządowych - wójt Andrzej Janicki. Zmarłego Wiesław Zająca pożegnał również proboszcz parafii Nietrzanowo. Zabierający głos podkreślali wielką skromność zmarłego, wielkie zaangażowanie społeczne, życzliwość dla innych.
Wiesław Zając spoczął na nietrzanowskim cmentarzu.
(tom)