Od 1 stycznia obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Powiedzieć, że mandaty są wysokie, to jakby nic nie powiedzieć
Teraz za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h kierowca zapłaci 800 zł mandatu. Jeśli jednak kierowca w ciągu dwóch lat popełni to samo wykroczenie, będzie musiał zapłacić dwa razy więcej, czyli 1600 zł. Do tej pory kara wynosiła 200 - 300 zł...
Spowodowanie kolizji to w tej chwili mandat w wysokości nie mniejszej niż 1500 zł, a spowodowanie jej po spożyciu alkoholu - minimum 2500 zł. Alternatywną karą zamiast wysokiego mandatu ma być areszt lub ograniczenie wolności. A jeśli sprawca popełni to samo wykroczenie w ciągu dwóch lat od ukarania, to za recydywę grozić mu będzie grzywna o wysokości co najmniej 3 tys. zł lub 5 tys. zł, jeśli kierowca był pod wpływem alkoholu.
Skończy się "miganie" od wskazywania sprawcy przekroczenia prędkości. Jeśli właściciel nie wskaże, kto jechał samochodem, zapłaci 8 tys. zł kary.
1500 zł to minimalna grzywna, jaką będzie mógł otrzymać kierujący pojazdem, który będzie wyprzedzał na przejściu lub ominie pojazd, który zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Za wyprzedzanie na zakazie mandat wyniesie 1000 zł, w przypadku recydywy 2000 zł. Wjazd na szlabany kolejowe, a dokładnie objeżdżanie opuszczonych zapór czy półzapór kolejowych, wjeżdżanie lub wchodzenie na tory, jeśli opuszczanie szlabanów już zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zakończone, wjeżdżanie lub wchodzenie na tory w sytuacji, w której nie ma miejsca by opuścić przejazd - 2000 zł, w przypadku recydywy 4 tys. zł.
Wzrośnie maksymalna kara, którą może nałożyć na sprawcę sąd z 5 tys. zł do 30 tys. zł, policjant będzie mógł na miejscu ukarać sprawcę maksymalnym mandatem do 5 tys. zł.
Nowe przepisy zakładają również wprowadzenie mechanizmu uzależniającego usunięcie punktów karnych od uregulowania mandatu. Oznacza to, że będą one usuwane z konta kierowcy dopiero po upłynięciu 2 lat od dnia opłacenia kary. Do tej pory maksymalna liczba punktów karnych za najcięższe wykroczenia to 10, natomiast po 1 stycznia 2022 roku będzie to 15 punktów. Limity nie ulegną zmianie.
(k)

Nowy taryfikator mandatów
Przekroczenie prędkości
- do 10 km/h za - 50 zł
- od 11 do 15 km/h - 100 złotych
- od 16 do 20 km/h - 200 złotych
- od 21 do 25 km/h - 300 złotych
- od 26 do 30 km/h - 400 złotych
- od 30 km/h - 800 złotych
- od 40 km/h - 1000 złotych
- od 50 km/h - 1500 złotych
- od 60 km/h - 2000 złotych
- od 70 km/h - 2500 złotych
Za rozmowę przez telefon w czasie jazdy 500 zł
Wyprzedzanie na zakazie - 1000 zł
Jazda pojazdami mechanicznymi bez posiadania uprawnień - 1500 zł
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej; wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych; omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu; naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych; prowadzenie pojazdu bez uprawnień do kierowania; nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - 1,5 tys. zł
Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (powyżej 0,2 promila w organizmie) lub innego środka o podobnym działaniu; spowodowanie kolizji, w której narusza się czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby 2,5 tys. zł
15 pkt. karnych otrzymamy za:
- omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym
- wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
- nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu
- niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia
- niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym
- niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
- naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
- przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym
- przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym
- kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
- kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu
13 pkt karnych otrzymamy za:
- przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h
10 punktów karnych otrzymamy za:
- przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h
- nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku
- naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej
- naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
- naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało ukończone
- przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu