Marcin Nowak
naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Środzie

Gmina Środa w programie przyjmowania repatriantów uczestniczy już kilkanaście lat. W 2001 roku powstała pierwsza ustawa o repatriantach. Od tego czasu Środa przyjęła kilka rodzin, w sumie prawie 20 osób. Dziś te osoby już się zasymilowały w średzkim społeczeństwie.
Teraz chcemy ten pomysł rozwinąć. Z jakiego powodu? Brakuje ludzi do pracy. Średzcy przedsiębiorcy zgłosili chęć zatrudniania repatriantów. Niestety pracownicy z Ukrainy nie do końca wypełniają lukę na rynku pracy i zaspokajają potrzeby, jakie zgłaszają średzcy przedsiębiorcy. Dla obywateli Ukrainy przyjazd tutaj bardzo często kończy się na jednym, dwóch wyjazdach i powrocie do domu. Nasi przedsiębiorcy szukają pracownika bardziej stabilnego, który u nich zostanie i będzie pracować na stałe. Rozwój przedsiębiorstwa mocno zależy od stałych pracowników, którzy są przeszkoleni i gotowi swoje życie zawodowe związać z firmą. A nie pracować i zaraz wyjechać.
Wyszkolenie pracownika to koszty i nakłady pracy. Tymczasem pracownik z Ukrainy szybko znika z rynku pracy i trzeba szkolić następnego. Repatrianci to ta grupa Polaków, która może tutaj zostać na stałe. Jako gmina zapewnimy im lokal mieszkalny i przedstawimy oferty pracy.
Środa na całym programie bardzo mocno skorzysta gospodarczo. W pierwszych dwóch latach otrzymamy z rządu kilkanaście milionów złotych. Dzięki tym pieniądzom będzie można kupić mieszkania dla repatriantów, który od gminy będą je wynajmować. Trzeba jednak zaznaczyć, że chodzi o dotację celową, z której nie będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy.
W najbliższym czasie zamierzamy zaprosić grupę repatriantów, którzy już przebywają w Polsce. Chcemy im pokazać jak wygląda Środa i powiat średzki, w jakich mieszkaniach będą mogli zamieszkać, jakie miejsca pracy na nich czekają. Chcemy ich zachęcić do wybrania Środy, na miejsce swojego zamieszkania. Ostatecznie bowiem, to sami repatrianci mogą wybrać gminę, a której znajdą swoje miejsce do życia i pracy.
Kilku przedsiębiorców już zaoferowało w sumie kilkadziesiąt miejsc pracy. Kilkunastu developerów przygotowuje swoje oferty mieszkaniowe. Na całym programie Środa może tylko zyskać. To będzie potężny zastrzyk w rozwój gospodarczy miasta. Zyska samorząd, przedsiębiorcy, handel. Skoro zatem możemy pomóc w powrocie do kraju naszych rodaków, a także zyskać gospodarczo, trzeba jak najszerzej skorzystać z możliwości, jakie daje nowa ustawa o repatriantach.
(not. kóz)