1 września 62 repatriantów zdawało egzamin z języka polskiego. W sobotę do egzaminu przystąpi kolejna grupa 25 osób. Repatrianci zdają egzamin na różnych poziomach
Certyfikowany kurs z języka polskiego dla mieszkających w ośrodku "Rodak" repatriantów prowadziła Euronauka. Lekcje odbywały się w siedzibie firmy szkoleniowej oraz w samym ośrodku. Uczestnicy każdego dnia spędzali na nauce po kilka godzin. W sumie kurs obejmował 200 godzin nauki.
Nauczyciele pracujący w Euronauce są zadowoleni z efektów pracy. Kursanci podchodzili do zajęć zmotywowani, chętni do pracy, wszystko po to, aby osiągnąć znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.
1 września odbył się pierwszy egzamin, który Bogumiła Czajka określa jako małą maturę. Był stres, nerwy. Egzamin składał się z części pisemnej i ustnej. Efektem będzie certyfikat potwierdzający znajomość języka na określonym poziomie.
Repatrianci aktywnie szukają pracy. Część z nich jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy. Przypomnijmy, że przedsiębiorcy zatrudniający repatriantów mogą liczyć na znaczne wsparcie finansowe związane z utworzeniem miejsca pracy, czy też opłacenia składek ZUS i innej pomocy. Repatrianci mają prawo do szkoleń i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
Przedsiębiorcy mogą z sprawie zatrudnienia repatriantów kontaktować się zarówno z Powiatowym Urzędem Pracy, ośrodkiem "Rodak", ale także z Euronauką".
(kóz)