CHROMIEC. Rok 2020 był pierwszym rokiem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Chromcu jako samodzielnej jednostki budżetowej. Tamtejszy ŚDS jest jednym z dwóch w powiecie średzkim i jednym z 74 na terenie Wielkopolski. Pełni bardzo ważną rolę

Niedawno radnym gminnym sprawozdanie z działalności w ostatnim roku złożyła dyrektor ŚDS Sylwia Matuszak. ŚDS w Chromcu jest placówką dziennego pobytu, dysponuje 35 miejscami (36 uczestników - dwóch uczestników na dzielonym pobycie). 35 uczestników jest dowożonych na zajęcia. W ośrodku działają pracownie terapeutyczne: pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego (od 12 marca 2020 r. zajęcia na pracowni zawieszone w związku z COVID), pracownia rękodzieła, pracownia stolarsko - ogrodnicza, pracownia ogrodniczo - florystyczna, pracownia komputerowa. Są tam też prowadzone takie formy jak trening higieniczny, muzykoterapia, biblioterapia, trening budżetowy, zajęcia rekreacyjne, ruchowe, rehabilitacja, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, praca socjalna, usługi pielęgniarskie, trening lekowy.

Ze względu na pandemię, działalność ŚDS była w ubiegłym roku znacznie utrudniona. Decyzją wojewody była ona zawieszona w okresach od 12 marca do 24 maja 2020 roku i od 23 października do końca roku 2020. Działanie ŚDS w okresie zawieszenia działalności polegało na stałym kontakcie telefonicznym z uczestnikami zajęć (każdy terapeuta miał kilku podopiecznych), wsparciem psychologa i pedagoga ŚDS, wsparciem pracownika socjalnego (pomoc w kompletowaniu dokumentacji potrzebnej do organów orzekających o stopniu niepełnosprawności), pomocą w ubieganiu się dofinansowanie ze środków PFRON.

Powrót do pracy był możliwy w ścisłym reżimie sanitarnym. Zgodnie z rekomendacjami, pomieszczenia ŚDS wyposażono w płyny i żele dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe, maseczki, przyłbice, fartuchy jednorazowe dla pracowników, w każdej sali, w której odbywają się zajęcia, powstało stanowisko do dezynfekcji, na korytarzu kosze dedykowane do wyrzucania zużytych rękawiczek i maseczek. Zajęcia odbywały się w mniejszych grupach, by był możliwy dystans między osobami, zawieszono treningi kulinarne, zwiększono nacisk na treningi higieniczne. ŚDS był regularnie dezynfekowany (4x dziennie toalety, klamki, oparcia krzeseł, stoły). Oczywiście konieczne było stałe monitorowanie stanu zdrowia uczestników (mierzenie temperatury przed wejściem do busa) i pracowników (pomiar temperatury przed rozpoczęciem pracy).

Sukcesem ŚDS była rywalizacja w XVIII edycji konkursu plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych". W kategorii „rysunek i grafika" dwóch uczestników ŚDS zajęło 1. miejsce.

ŚDS to dziś 9 pracowników na umowie o pracę oraz kilka osób zatrudnionych na godziny. Koszty utrzymania ŚDS są w całości pokrywane ze środków budżetu państwa (dotacja). W 2020 roku dotacja wyniosła 778 760,25 zł (miesięczna dotacja 63 440,50 zł) w tym dodatkowe 18 000 zł na wymianę trojga drzwi zewnętrznych i remont sali rehabilitacji. Z powodu zawieszenia działalności ŚDS wygenerował oszczędności.

W 2021 roku ŚDS zamierza uruchomić stronę internetową ŚDS i BIP, doskonalić przyjęte metody pracy z uczestnikami, szerzej otworzyć się na środowisko lokalne, nawiązać współpracę, w celu tworzenia pozytywnego obrazu ŚDS i osób z niepełnosprawnością. W miarę możliwości finansowych oraz pozyskania dodatkowych środków, w planie jest także kilka inwestycji, m.in. wymiana furtki i bramy przed ŚDS, wymiana czterech okien w pomieszczeniach piwnicznych, remont łącznika między jadalnią a zmywalnią, remont łazienki z pralni, wymiana okładziny podłogowej w korytarzu, stopniowe zagospodarowywanie terenu zielonego przy ŚDS do celów odpoczynku i rekreacji.

(r)