DOMINOWO. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dominowie kosztować będzie nieco ponad 414 tys. zł. Prace wykona P.P.U. PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy z Koźmina Wlkp.
Wielka inwestycja, przygotowywana przez ZUK, objąć ma trzy miejscowości. W sumie kosztorys inwestorski całej inwestycji opiewa na niespełna 3 mln zł. Dofinansowanie ze środków europejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wynieść ma 1.512.577 zł. Umowę w sprawie dofinansowania osobiście w Dominowie podpisał wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
Inwestycja już się rozpoczęła. Zakład Usług Komunalnych jest w trakcie rozstrzygania przetargu na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Dominowie. Wybudowane zostaną dwa kolejne zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej o poj. 100 m sześc. każdy, co da retencję 200 m sześc. wody wraz z przebudową zbiornika wód popłucznych. W ramach zamówienia jest również dostosowanie istniejącej infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i sterowniczej) na obiekcie, wraz z rozruchem hydraulicznym i technologicznym oraz uzyskaniem parametrów jakości wody określonych w dokumentacji technicznej. Obiekt położony jest w Dominowie przy ul. Sportowej. Zakończenie prac musi nastąpić do 10 listopada.
Na przetarg wpłynęło pięć ofert - najtańsza na 414.000,20 zł, a najdroższa wynosiła ponad 765 tys. zł. Po uzupełnianiu wniosków przetarg został rozstrzygnięty. Prace wykona P.P.U. PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy z Koźmina Wlkp.
Warto dodać, że ZUK przewidywał, że rozbudowa kosztować będzie 553.500 zł.
Przypomnijmy, że w Dominowie, poza przebudową stacji uzdatniania wody, ma zostać wykonana kanalizacja w ulicy Dębowej.
Z kolei w ramach wielkiej inwestycji w Murzynowie Kościelnym prace obejmą całkowitą przebudowę hydroforni. Powstanie nowy budynek, gdzie wykorzystana zostanie całkowicie nowa technologia, oraz dwa zbiorniki na wodę o objętości po 100 m sześc. każdy. Te prace zaplanowane są na przyszły rok, a mają kosztować ponad 2 mln zł. Przetarg prawdopodobnie zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.
Wreszcie w Chłapowie inwestycja objąć ma budowę odcinka sieci wodociągowej.
krzem