ZANIEMYŚL. Ruszyła najdroższa w tym roku inwestycja drogowa w gminie Zaniemyśl, czyli budowa ulic Akacjowej i Średzkiej. Prace kosztować będą w sumie 740 tys. zł
To drugi etap inwestycji, która w ubiegłym roku obejmowała również ulicę Bukową. Budowa łącznika ulicy Akacjowej i Średzkiej obejmie odcinek około 350 mb, poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i włączeniem w istniejącą sieć. Wykonać należy również utwardzenie nawierzchni bezfazową kostką betonową na podbudowie, zarówno na jezdni jak chodnikach i zjazdach do posesji, regulację wysokościową studni i zaworów oraz oznakowanie pionowe i poziome. Przed rozpoczęciem prac zostaną wykonane wszelkie roboty przygotowawcze, łącznie z wycinką drzew i karczowaniem pni. To pierwszy pakiet zamówienia.
Prace wykonuje firma Roboty Drogowe Jacek Szymanowski z Książa Wlkp., a kosztować będą 699.906,79 zł. Warto dodać, że firma ta wykonała prace również w ramach pierwszego etapu w ubiegłym roku. Pierwszy etap, który obejmował ulice Akacjową i Bukową, kosztował 535.558,86 zł.
Drugi pakiet zawiera budowę oświetlenia ulicznego ulic Akacjowej (łącznik) i Średzkiej oraz włączenie w istniejącą szafkę oświetleniową. Roboty obejmują montaż linii kablowej, zasilającej słupy oświetleniowe, montaż 19 słupów, wysięgników i opraw.
Prace kosztować będą 39.729 zł, a wykona je firma El-Mont Marek Jaskuła z Janowa. Pierwszy etap budowy oświetlenia obejmował również ulice Bukową i Akacjową, czyli 12 nowych lamp. Prace za 51.660 zł wykonała firma Energosieć Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski - Marek Wardeński z Pyzdr.
Wszystkie prace mają zostać wykonane do końca czerwca.
krzem