PIĘCZKOWO. W ubiegłą środę rozpoczęły się prace ziemne przy budowie kanalizacji w Pięczkowie
Przypomnijmy, że na pierwszy rzut największej inwestycji w gminie pójdą wsie Pięczkowo i Witowo. Mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu drogowym w tych miejscowościach.
W sumie inwestycja kanalizacyjno - wodociągowa w gminie Krzykosy potrwa półtora roku i pochłonie około 44 mln zł. W tym roku infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w sumie pochłonie prawie 23 mln zł. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej będzie prowadzona w miejscowościach Pięczkowo i Witowo, zaś budowa kanalizacji sanitarnej - w miejscowościach Solec i Sulęcin.
Dofinansowanie do tej potężnej inwestycji wyniesie około połowy całej kwoty. Reszta leży po stronie gminy, która zaciągnie kredyt długoterminowy.
Przypomnijmy, że budowa kanalizacji w tak dużym zakresie była koniecznością. Gminie Krzykosy groziły kary za brak odpowiednio dużej sieci kanalizacyjnej. Do tej pory w zasadzie tylko Sulęcinek ma kanalizację. Gmina posiada także oczyszczalnię ścieków, która jest w praktyce przygotowana na odbiór nieczystości płynnych z całej gminy. Oczyszczalnia gminna może średnio na dobę przyjmować nawet 800 m sześc. ścieków. Obecnie około 170 m sześc. dopływa z Sulęcinka dzięki kanalizacji, a 105 m sześc. jest dowożonych z innych miejscowości. W sumie daje to średnią około 275 m sześc. na dobę.
(kóz)