10 listopada, w przededniu Święta Niepodległości, na Bagnach Średzkich zostanie otwarta Ścieżka Edukacyjna Niepodległości
Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bagna Średzkie" w zasadzie została już zakończona budowa ścieżki edukacyjnej, której trasa rozpocznie się na ulicy Łąkowej, a zakończy na mostku nad Strugą Średzką. Przejście o długości około 270 metrów wykonane zostało z elementów drewnianych. Na tym odcinku znajdą się także tablice edukacyjne przedstawiające florę i faunę na terenie Bagien Średzkich. Tam, gdzie będą tablice, przejścia mają być szersze, aby nauczyciel mógł się zatrzymać z klasą i przeprowadzić pogadankę. Na całej ścieżce będą balustrady.
Przypomnijmy, że ścieżka została wypoziomowana względem mostku na Strudze Średzkiej, czyli na palach nad ziemią w pewnych miejscach będzie znajdować się nad gruntem na wysokości nawet pół metra. Przejście na deskach ma szerokość 1,5 - 2 m. Cała ścieżka będzie kosztować niespełna 100 tys. zł, a jej wykonawcą jest firma Stachowiak z Pławiec.
(k)