4 lutego, podczas uroczystości z okazji otwarcia Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2020, średzianin Paweł Łukaszewski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dla miasta Poznania, został wyróżniony tytułem Wielkopolski Człowiek Roku w Budownictwie
Tytuł przyznaje Kapituła Konkursu o Statuetkę im. Rogera Sławskiego. Wnioskodawcą przyznania tej nagrody był Bartosz Guss, zastępca prezydenta Miasta Poznania. Organizatorem konkursu jest Wielkopolska Izba Budownictwa we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi i redakcją "Głosu Wielkopolskiego".
Statuetka przyznawana jest w 3 kategoriach: wielkopolska firma roku w budownictwie, edukacja na poziomie szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz propagowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych w budownictwie, wielkopolski człowiek roku w budownictwie.
Wyróżnienie Statuetką im. Rogera Sławskiego przyznawane jest firmom i osobom zasłużonym dla wielkopolskiego budownictwa. W kapitule konkursu zasiadają m.in. przedstawiciele: Politechniki Poznańskiej, "Głosu Wielkopolskiego", Wielkopolskiej Izby Budownictwa oraz Wielkopolskich Okręgowych Izb: Architektów RP i Inżynierów Budownictwa.
Statuetkę w kategorii Wielkopolski Człowiek Roku w Budownictwie wręczyli Pawłowi Łukaszewskiemu prezydent Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa dr inż. Marek Szczęsny oraz wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. W imieniu wyróżnionych osób podziękowania złożył Paweł Łukaszewski podkreślając, że jest pierwszym urzędnikiem, któremu to zaszczytne wyróżnienie przyznano.
Paweł Łukaszewski od grudnia 2006 roku jest powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego dla miasta Poznania. Wcześniej pełnił funkcje kierownika Urzędu Rejonowego w Środzie, starosty średzkiego, wielkopolskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, zastępcy dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Paweł Łukaszewski mieszka w Środzie.
(k)