Od 19 lutego w Areszcie Śledczym w Środzie są osadzane tymczasowo aresztowane kobiety pozostające do dyspozycji prokuratur i sądów województwa wielkopolskiego
- Wszyscy funkcjonariusze średzkiego aresztu mają zapewnione miejsce pracy na terenie jednostki, natomiast w kwestii ewentualnych przeniesień części funkcjonariuszy z aresztu w Lesznie do pełnienia służby w Środzie Wielkopolskiej decyzję podejmie dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu. Kierownictwo aresztu, podobnie jak inni funkcjonariusze pełnić będą służbę na dotychczasowych warunkach - poinformował "Gazetę Średzką" mjr Jan Kurowski, rzecznik prasowy dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu.
Ministerstwo Sprawiedliwości przechodzi do kolejnego, zapowiedzianej w kwietniu ubiegłego roku, etapu reformy więziennictwa. Do końca marca zmiany organizacyjne obejmą 23 zakłady karne i areszty śledcze.
Po 1989 roku Służba Więzienna była jedyną formacją nieobjętą ustawą modernizacyjną. Jednym z zapowiadanych elementów wprowadzanej właśnie reformy były plany budowy i modernizacji zakładów karnych. Ponad połowę polskich więzień zbudowano przed II wojną światową, ale są również takie, które liczą sobie ponad 200 lat. Wszelkie prace modernizacyjne i remontowe w tych jednostkach wymagały nie tyko zgody konserwatora zabytków, ale również ogromnych środków finansowych, mających na celu dostosowanie starych budynków i instalacji do aktualnych wymogów. To stawiało pod znakiem zapytania ekonomiczny sens funkcjonowania tych jednostek.
W poznańskim okręgu Służby Więziennej zniesione zostają z dniem 31 marca trzy areszty: w Lesznie, Śremie i Nowej Soli.
Zmiany organizacyjne, jakie dokonują się w strukturze więziennictwa wymuszają w pewnych przypadkach, konieczność zmian przeznaczenia pozostałych jednostek. Dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu zarządził zmianę przeznaczenia Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej. Od 19 lutego będą w nim osadzane tymczasowo aresztowane kobiety pozostające do dyspozycji prokuratur i sądów województwa wielkopolskiego - z wyjątkiem: Prokuratury Rejonowej w Pile, Sądu Rejonowego w Pile, Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie, Sądu Rejonowego w Wolsztynie, Prokuratury Rejonowej w Złotowie i Sądu Rejonowego w Złotowie, a także skazane i ukarane kobiety, wobec których prowadzone są czynności procesowe przez prokuratury i sądy w sprawie, w której nie zastosowano tymczasowego aresztowania.
- W więzieniach w całej Polsce przebywa obecnie ponad 74 tysięcy osadzonych, a liczba miejsc to ponad 83 tysiące. Osadzeni mężczyźni z aresztu w Środzie zostaną zatem przeniesieni do innych jednostek na terenie kraju, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami - mówi mjr Jan Kurowski.
Przypomnijmy, że Areszt Śledczy w Środzie podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu. Do tej pory był przeznaczony dla mężczyzn tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych. Zgodnie z rejonizacją osadzania, przebywają w nim osadzeni pozostający do dyspozycji następujących sądów rejonowych i prokuratur w Środzie, Wrześni, Słupcy, Gnieźnie, a także Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Poznaniu, Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu, Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu.
W grudniu został uruchomiony Oddział Zewnętrzny w Pobiedziskach podlegający Aresztowi Śledczemu w Środzie. Pojemność jednostki wynosi 183 miejsca - 103 w Środzie oraz 80 w Pobiedziskach.
Więzienie w Środzie wybudowano w centrum miasta najprawdopodobniej w latach 1864 - 1867. Do 1939 r. więzienie podlegało bezpośrednio sąsiadującemu z nim sądowi. W trakcie trwania okupacji wykorzystywane było przez wojska niemieckie. Po zakończeniu działań wojennych, od lutego 1945 roku wróciło do swojego pierwotnego przeznaczenia.
(kóz)