We wtorek na skwerze przed Liceum Ogólnokształcącym odbyła się konferencja prasowa dotycząca monitorowania przez gminę wywozu ścieków, dzięki kompleksowemu wdrożeniu systemu szambo.online. System jest innowacyjny, a Środa jest pierwszą gminą w Polsce, która zdecydowała się na tak kompleksowe rozwiązanie

Podczas konferencji mówili o tym burmistrz Piotr Mieloch, Waldemar Owczarzak - dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, Bartosz Bałażyk - wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów Kanalizacji, Zbigniew Antkowiak - kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Środzie oraz Wojciech Witowski reprezentujący spółkę Ścieki Polskie.

Szacuje się, że zaledwie ⅓ ścieków ze zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków trafia do zlewni. Jednoznaczne wskazanie, co dzieje się z milionami metrów sześciennych zużytej przez gospodarstwa domowe wody, dotychczas było niemal niemożliwe. Do tego momentu gmina - jako ustawowy nadzorca nad obiegiem wody na swoim terytorium - była pozostawiona sama sobie. Brakowało nowoczesnych rozwiązań legislacyjnych, odpowiednich zasobów ludzkich i przede wszystkim - wsparcia nowych technologii, które pozwoliłyby zoptymalizować i zautomatyzować zachodzące w tym obszarze procesy.

Tymczasem postępująca degradacja środowiska naturalnego, wzrost świadomości ekologicznej, coraz głośniejsza dyskusja na temat stanu wód w Polsce, presja ze strony ustawodawcy, a także Komisji Europejskiej która oczekuje od Polski realizacji dyrektywy ściekowej i zobowiązań wynikających z traktatów akcesyjnych.

Środa zdecydowała się na wdrożenie innowacyjnego systemu cyfrowego nadzoru nad obiegiem ścieków w aglomeracyjnych obszarach nieskanalizowanych. To pionierski i innowacyjny na skalę globalną projekt na rynku usług komunalnych, który daje szansę rozwiązać wszystkie palące problemy archaicznego i niewydolnego modelu w przestrzeni publiczno-prywatnej.

Już rok temu ZGK zaczął wprowadzać system. Dziś z aplikacji szambo.online korzysta około połowy właścicieli szamb bezodpływowych i oczyszczalni wiejskich z gminy.

Środa jest pierwszą gminą w Polsce, która wprowadza pełną cyfryzację nadzoru obiegu wody w aglomeracyjnych obszarach nieskanalizowanych.

Wielką szansą systemu jest także to, że ścieki przestaną „wyciekać" do środowiska. Zdecydowanie łatwiej będzie je kontrolować i sprawdzać, czy znalazły się tam, gdzie powinny, czyli w oczyszczalni.

(k)