Już niedługo stadion lekkoatletyczny przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie będzie otwarty dla mieszkańców. Będzie można korzystać z tartanowej bieżni - zapowiada wicestarosta Piotr Kasprzak
Dosłownie kilka dni temu, 12 lipca, Polski Związek Lekkiej Atletyki wydał certyfikat, który umożliwia organizację zawodów sportowych nawet w randze mistrzostw Polski na stadionie lekkoatletycznym przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie.

Ważny certyfikat
W certyfikacie można przeczytać: „PZLA stwierdza, że usytuowanie i parametry urządzeń zainstalowanych na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie (bieżnia, skocznia do skoku wzwyż, skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem oraz rzutnia do rzutu oszczepem) są zgodne z wymaganiami IAAF i PZLA. Zgodnie z ustalonymi przez związek zasadami, stadion zostaje zaliczony do stadionów kategorii VA.
Na stadionie w Środzie mogą być rozgrywane wszystkie konkurencje biegowe (bez biegów z przeszkodami), chód sportowy, skok wzwyż, skok w dal, trójskok, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut młotem i rzut oszczepem. Wyniki uzyskiwane w tych konkurencjach będą mogły być podstawą do przyznania zawodnikom określonej klasy sportowej (z mistrzowską międzynarodową włącznie) jedynie po spełnieniu ogólnych wymagań dot. rangi zawodów (m.in. zapewnienie odpowiedniej obsady sędziowskiej, właściwych systemów pomiaru czasu i długości oraz stosownego sprzętu zawodniczego), zawartych w regulaminach PZLA oraz po akceptacji tej rangi przez Dział Techniczny PZLA. Niniejsze świadectwo jest ważne do czasu jakiejkolwiek przebudowy któregokolwiek z ww. urządzeń, zmiany w przepisach IAAF lub zmiany wymagań PZLA dot. parametrów tych urządzeń, wymiany bądź modernizacji nawierzchni nie dłużej niż do końca 2027 roku."
- Nasze założenia, że obiekt będzie spełniał wymogi stawiane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki zostały spełnione. Wyniki badań nawierzchni poliuretanowej, stwierdzających jej zgodność z wymaganymi normami są prawidłowe, co stwierdzono w dokumencie - mówi starosta Marcin Bednarz. - PZLA wydało certyfikat dla obiektu, co dla nas miało kluczowe znaczenie.

Obiekt dla wszystkich
Obecnie trwają jeszcze odbiory na obiekcie. Ostatnie miały nastąpić wczoraj. Firma Eversport, odpowiedzialna za modernizację obiektu, zakończyła prace inwestycyjne.
Wszystko wskazuje na to, że w sierpniu obiekt oddany zostanie do użytku. Dla mieszkańców najważniejsze jest jednak to, że stadion nie będzie jedynie obiektem klubowym Orkana Środa i Zespołu Szkół Rolniczych. Stadion ma służyć wszystkim mieszkańcom.
- Na pewno konieczny będzie regulamin, który określi godziny użytkowania stadionu, ale także przepisy porządkowe, łącznie z koniecznością wchodzenia na bieżnię w czystym obuwiu sportowym. Stadion ma służyć średzianom przez wiele lat, musimy go więc wszyscy szanować. Ale też oczywiście ma on służyć wszystkim zainteresowanym mieszkańcom do realizacji swoich sportowych pasji - mówi wicestarosta Piotr Kasprzak.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 3,5 mln zł. Środki na budowę pochodzą z budżetu powiatu średzkiego (ponad 1,6 mln zł), gminy Środa (332.000 tys. zł), Samorządu Województwa Wielkopolskiego (300 tys. zł) oraz z ministerialnego „Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej - Orlik Lekkoatletyczny" (ok. 1,2 mln zł).
Teraz czekamy już tylko na otwarcie obiektu. I na zapowiadany mityng lekkoatletyczny z gwiazdą polskiego sportu.
(k)