PIĘCZKOWO. Reprezentacja jednostki OSP Pięczkowo składzie Rafał Górnaś, Filip Tomaszewski, Maciej Karcz oraz Henryk Bartylak, wsparta druhami pełniącymi na co dzień służbę w JRG Środa Wlkp. str. Pawłem Gawareckim i mł. asp. Krystianem Senkiem, wzięła udział w VI Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyły się w Białym Piątkowie
W trakcie rywalizacji drużyna musiała udzielić pomocy osobom poszkodowanym w czterech bardzo wymagających zadaniach, sprawdzających nie tylko wiedzę pod kątem medycznym ale i pożarniczym - prawidłowym wykonaniu zabezpieczenia miejsca zdarzenia, budowy linii gaśniczych, stabilizacji pojazdu oraz pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego.
Drużyny biorące udział musiały wykazać się następujących konkurencjach: „Dzik" - działania polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie z ranami postrzałowymi szyi oraz klatki piersiowej znajdującej się w myśliwskiej ambonie. Po zabezpieczeniu medycznym rannego myśliwego należało przy wykorzystaniu sprzętu wysokościowego ewakuować go na ziemię, przygotować do transportu oraz zabezpieczyć lądowisko dla helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego; „Gucio" - zadanie polegało na przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej u osoby pożądlonej przez owady błonkoskrzydłe. W trakcie działań należało wykazać się znajomością poprawnego wykorzystania automatycznego defibrylatora zewnętrznego; „Piecyk" - w opuszczonej owczarni wybuch pożar oraz doszło do eksplozji materiałów niebezpiecznych. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Zastęp przybyły na miejsce zdarzenia musiał ugasić pożar, wynieść ze strefy zagrożenia butlę LPG, dokonać segregacji medycznej osób poszkodowanych oraz udzielić pomocy jednej z nich - druga w wyniku wybuchu doznała wytrzewienia (przemieszczenia narządów jamy brzusznej poza obręb brzucha) co sprawiało, że nie było możliwości uratowania jej w warunkach zdarzenia; „Ecstazy" - osoba kierująca samochodem osobowym pod wpływem środków odurzających utraciła panowanie nad pojazdem, który w wyniku zdarzenia dachował i znalazł się w rowie. Działania polegały na stabilizacji pojazdu, ewakuacji z niego dwóch osób poszkodowanych oraz udzieleniu im pomocy medycznej. W trakcie działań doszło do pożaru samochodu w związku, z czym jako jedyna drużyna musieliśmy podać jeden prąd piany ciężkiej w natarciu na objęty ogniem pojazd.
W zawodach brało udział 9 ekip z: Borzykowa, Białego Piątkowa, Wszemborza, Mikuszewa, Nekli, Orzechowa, Pecnej oraz Zakładowej Straży Pożarnej Volkswagen Września.
Po raz kolejny OSP Pięczkowo zaprezentowało wysoki poziom wyszkolenia z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, co pozwoliło zająć jej w klasyfikacji końcowej drugie miejsce. Na pierwszym miejscu zameldowała się drużyna z Nekli, a miejsce na podium uzupełnił zastęp ZSP VW Września.
(tom)