Dwieście rodzin otrzymało paczki świąteczne przygotowane w ramach akcji „Radosne Święta w każdym domu". W tym roku rodziny odbierały je w Ośrodku Kultury w czasie zabawy przygotowanej tradycyjnie dla najmłodszych średzian
Od lat spotkanie świąteczne w OK, które jest jednocześnie finałem akcji, jest okazją by organizatorzy, czyli Ośrodek Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie Eripio mogli podsumować kilkutygodniowe działania, podziękować darczyńcom, a także złożyć średzkim rodzinom najlepsze życzenia. W tym roku życzenia składali dyrektor ośrodka Danuta Wieczorek i po raz pierwszy burmistrz Piotr Mieloch.
D. Wieczorek z dumą podkreślała ogromną szczodrość średzian. W efekcie, dzięki dwutygodniowej zbiórce w pięciu średzkich sklepach, zebrano łącznie około 920 kg żywności o łącznej wartości około 13.400 zł. Z tego przygotowano 200 rodzinnych paczek świątecznych - każda ważyła około 4 kilogramów i miała wartość około 45 zł. Poza tym przygotowano 200 paczek ze słodyczami dla dzieci na spotkanie z Gwiazdorem w OK. Każda paczka była o wartości około 20 zł. Część darów, o wartości 400 złotych przekazana została na uroczyste spotkanie wigilijne w Domu Pogodnej Jesieni, które 24 grudnia oficjalnie było ostatnim akcentem 37 edycji akcji. Na wigilijny stół dla seniorów przekazano czekolady, cukier, kawę, herbatę oraz soki.
Ciężar przygotowania paczek od początku spoczywa na kadrze OPS, Ale wcześniej pracują wolontariusze zbierając wszystkie dary. W tym roku kwestowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Rolniczych, Szkoły Podstawowej w Słupi Wielkiej, SP 2 i Gimnazjum nr 1, SP 3 i Gimnazjum nr 3, gimnazjum Keglik oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie.
Od lat organizatorzy akcji mogą liczyć na wsparcie stałych darczyńców. - Mamy pomoc od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji, Gimnazjum Keglik i LO, firmy Fludra - podkreśla D. Wieczorek. - W tym roku dołączyły kolejne oferując wsparcie rzeczowe. Tak jak Polipak.
Od lat organizatorów wspierają Stowarzyszenie Diabetyków Średzkich, środowisko średzkich siatkarzy, uczniowie ze Szkoły w Murzynowie Leśnym z gminy Krzykosy, którzy zbierają, gry, książki, zabawki i przekazują upominki dla dzieci uczestniczących w spotkaniu świątecznym. Dzieci z grupy Biedronki z przedszkola Kasztanowy Ogród, odwiedziły wcześniej OPS i przyniosły zabawki i gry dla dzieci. Kartki świąteczne oprócz diabetyków i gimnazjalistów z Keglika, zrobili również uczestnicy Placówki Wsparcia Dziennego „Kompas".
- Tegoroczna edycja przyniosła minimalne, ale mające wpływ na przebieg uroczystości, zmiany organizacyjne. Paczki świąteczne, wcześniej skrupulatnie spakowane przez kadrę OPS, przekazywane były zaproszonym rodzinom w siedzibie Ośrodka Kultury, a nie jak dotychczas w OPS. Dzięki tej zmianie możliwe było uczestniczenie rodziców czy opiekunów wraz ze swoimi dziećmi w zabawach i w spotkaniu z Gwiazdorem, który każde dziecko brał na kolana i każdemu dziecku wręczył paczkę ze słodyczami - mówi dyrektor OPS.
Za przebieg tej części akcji, opracowanie scenariusza i prowadzenie zabaw odpowiedzialni są pracownicy OPS.
- Warto robić takie akcje - podkreśla D. Wieczorek. - Widzimy nie tylko radość, ale czasem i łzy u osób obdarowanych nie tylko paczką, ale i naszą serdecznością, dobrym słowem. Dlatego wiem, że tak długo jak będą potrzebujący i tak długo jak będą osoby, które zechcą nas wspierać w organizacji akcji - będziemy ją organizować.
pik