Wczoraj w Środzie odbyły się uroczystości związane ze Świętem Policji. Był przemarsz przez miasto, msza w kolegiacie i awanse wręczone w Ośrodku Kultury
Policjanci na mszę do kolegiaty przeszli w szyku z Komendy Powiatowej Policji w Środzie. Mszę świętą odprawił kapelan średzkiej policji ks. Lech Otta. Po niej nastąpiło wspólne przejście do Ośrodka Kultury.
W uroczystości uczestniczył p.o. komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, a także m.in. starosta Marcin Bednarz wraz z zastępcą Piotrem Kasprzakiem, prokurator rejonowy Grzegorz Gucze, dyrektor Aresztu Śledczego w Środzie podpułkownik Zbigniew Dolata, komendanta Państwowej Straży Pożarnej brygadier Jarosław Kuderczak, samorządowcy, a wśród nich m.in. radna sejmiku Mirosława Katarzyna Kaźmierczak.
- Rady, opinie i wskazówki naszych mieszkańców wyznaczają nam kierunek działań. Dążymy do tego, by być bliżej lokalnych środowisk. Dzieje się to za sprawą inicjatywy „Dzielnicowy bliżej nas" oraz tworzenia zróżnicowanych form komunikowania się ze stróżami prawa. Stąd skutecznie wdrażana w powiecie średzkim Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa czy też coraz bardziej popularna aplikacja „Moja Komenda" - mówił komendant powiatowy policji w Środzie insp. Paweł Wawrzyniak. - Zawód policjanta jest wymagający. Wiedza, sprawność fizyczna, odporność na stres i duże pokłady empatii to szkielet, na którym przez zdobywane doświadczenie buduje się dobrego policjanta. My takich funkcjonariuszy mamy właśnie w Środzie! Przykładem jest po raz kolejny wysokie miejsce, jakie nasi policjanci zajęli w ogólnopolskim Konkursie Policjanta Służby Kryminalnej. W całej Polsce najlepszy z zakresu pracy operacyjno - rozpoznawczej był policjant właśnie z naszej jednostki. Panie i panowie policjanci - jestem z Was dumny,
z waszej pracy i rzetelności.
Z okazji święta wręczone zostały odznaczenia, wyróżnienia i awanse funkcjonariuszy policji na wyższe stopnie. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej srebrnym medalem za długoletnią służbę odznaczony został podinsp. Piotr Kępski, naczelnik Wydziału Prewencji KPP Środa. Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji brązową odznaką „Zasłużony Policjant" odznaczony został starszy asp. Bogdan Jaroni funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego KPP.
Decyzją Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów za aktywność na rzecz związków zawodowych i środowiska policyjnego brązowym medalem NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego odznaczeni zostali nadkom. Przemysław Dymarski i
asp. Waldemar Cierpiszewski. Co ciekawe, nadkomisarz Przemysław Dymarski jest w średzkiej komendzie zastępcą komendanta. Na podkreślenie zasługuje fakt, że choć P. Dymarski nie jest związkowcem, wspiera działalność związku - za co właśnie podziękowania składali szefowie tej organizacji.
Ponadto rozkazem personalnym komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, przedterminowym mianowaniem na stopień aspiranta policji wyróżniona została młodszy aspirant Edyta Kwietniewska. Policjantka w średzkiej komendzie pracuje od początku swej służby. Od wielu lat pełni funkcję oficera prasowego. Współautorka książki „Średzcy stróże prawa na przełomie wieków". Doceniona również przez środowisko dziennikarskie. Podczas Gali Sulisława uhonorowana została przez "Gazetę Średzką" tytułem „Otwarty na media".
(kóz)
 Średzka policja
Awanse policjantów

Wczoraj średzcy policjanci, podczas uroczystości w Ośrodku Kultury, otrzymali awanse na wyższe stopnie
Awans na aspiranta sztabowego otrzymali: Grzegorz Karaśkiewicz, Przemysław Michalski, Maciej Muszyński. Awans na starszego aspiranta: Waldemar Cierpiszewski, Andrzej Frach, Rafał Siedlecki. Awans na aspiranta: Magdalena Bianek, Tomasz Błochowiak, Edyta Kwietniewska, Łukasz Regulski, Natalia Siedlecka, Łukasz Wawrzyniak. Awans na młodszego aspiranta: Michał Pacyk, Tomasz Grzelczak, Bogdan Konieczny, Krzysztof Kubacki.
Awans na sierżanta sztabowego otrzymał Radosław Pera. Awans na starszego sierżanta: Edyta Jaskułowska, Ewa Kornaszewska, Bartosz Kowalczyk, Michał Maciejewski, Sławomir Matuszak, Dominik Peciak, Bartosz Szczepański, Krzysztof Wojtaszak. Awans na sierżanta:
Anita Gancarz, Karolika Grześkowiak, Anna Misterska, Łukasz Pawlak, Andrzej Zawarty, Marcin Wachacz.
Awans na starszego posterunkowego otrzymali: Sebastian Madajski, Roman Stolarek, Jakub Zawiślak.
Brązową Odznaką „Zasłużony policjant" odznaczony został starszy aspirant Bogdan Jaroni.
(k)