KRZYKOSY. Wójt gminy Krzykosy Andrzej Janicki wprowadził od 17 marca do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Krzykosach
Urząd nie przyjmuje interesantów, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych - po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Pracownicy urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy bez zmian. Interesanci we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy w Krzykosach mogą kontaktować się z pracownikami urzędu telefonicznie (61-2851514; 61-2851505; 61-2851506, 61-285 15 07) lub mailowo od poniedziałku do piątku w normalnych godzinach pracy. Zawieszona została możliwość osobistego składania skarg i wniosków. Zwieszona została nieodpłatna pomoc prawna.
Regulowanie zobowiązań finansowych wobec gminy jest możliwa tylko za pomocą bankowości elektronicznej (rachunek bankowy dla podatków: 51 9085 0002 0010 0100 1313 0034, rachunek bankowy dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy ma przypisany indywidualnie i na ten rachunek należy wpłacić należność lub na rachunek ogólny dla śmieci: 94 9085 0002 0010 0100 1313 0036; rachunek bankowy celem uiszczenia opłaty skarbowej oraz opłaty za wodę i ścieki: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001).
Wszystkie wnioski, w tym o wydanie zaświadczenia, należy kierować do Urzędu Gminy przez e-PUAP. Ale pamiętajmy, że wniosek musi być podpisany podpisem kwalifikowanym lub można złożyć wniosek poprzez profil zaufany.
Choć urząd jest zamknięty dla interesantów, to można wrzucić jak przesyłkę listowną (w kopercie z adresem) do skrzynki na listy, umieszczonej na budynku Urzędu Gminy w Krzykosach, przy wejściu głównym do budynku. Korespondencja ze skrzynki będzie wyjmowana raz dziennie - o godz. 13:00.
Do wniosków wymagających opłaty skarbowej należy dołączyć informację, w jakiej formie ją uiszczono oraz dacie zapłaty tej opłaty. Opłaty skarbowe należy regulować poprzez bankowość elektroniczną.
Urząd Stanu Cywilnego będzie załatwiał jedynie sprawy pilne: zgłoszenie zgonu, inne sprawy niecierpiące zwłoki - po uprzednim telefonicznym umówieniu się.
Sprawy z zakresu działalności gospodarczej każdy może osobiście załatwić poprzez platformę CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
- Jednostki gminne pracują, na ile się da normalnie. Wykorzystujemy także nasze zasoby maseczek i strojów ochronnych, aby wyposażać w nie naszych strażaków z OSP - mówi wójt Andrzej Janicki.
(k)