WITOWO. W sobotę w Witowie odsłonięto obelisk poświęcony pierwszym dniom wojny 1939 roku i zamordowanym w obozach koncentracyjnych, którzy pochodzili z Witowa
Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele w Witowie. Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli pod obelisk. Nad jego wykonaniem czuwała sołtys Marzena Wielińska oraz Zbigniew Antkowiak. To jego ojciec - Antoni był pomysłodawcą takiego miejsca pamięci w Witowie. Na tablicy znalazły się nazwiska 16 osób, mieszkańców Witowa, którzy zginęli w czasie kampanii wrześniowej i w obozach koncentracyjnych.
Na tablicy znalazł się napis: „W stulecie odzyskania niepodległości, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, w dowód szacunku i pamięci za oddane życie: w czasie kampanii wrześniowej Leon Bierła, Stanisław Durczak, Władysław Ignaszak, Franciszek Jóźwiak, Jan Końszczyński, Jan Maćkowiak, Jan Nowaczyk, Stefan Wiśniewski, Józef Zmarzlewski. I w niemieckich obozach koncentracyjnych Antoni Lerczak, Franciszka Łuczak, Jan Stratyński, Stanisław Urbaniak, Franciszka Zięta. Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych... Mieszkańcy Sołectwa Witowo, 1 IX 2019 r."
Głaz dostarczyła firma Krzysztofa Kicińskiego, gmina Środa przekazała płyty granitowe zdemontowane niegdyś ze Starego Rynku, a pomysł finansowo wsparło Starostwo Powiatowe. Poświęcenia obelisku dokonał ks. proboszcz Kazimierz Tomalik, a odsłonili go sołtys M. Wielińska, starosta średzki Ernest Iwańczuk i wójt Andrzej Janicki. Na uroczystości obecni byli również m.in. burmistrz Środy Piotr Mieloch i przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Wullert.
Wśród gości podczas odsłonięcia tablicy były rodziny osób, które straciły życie podczas II wojny światowej i okupacji. O strasznych czasach wojny mówił w bardzo emocjonalnym wystąpieniu Antoni Antkowiak, który wspominał sierpień 1939 roku, gdy jego ojciec roznosił karty mobilizacyjne. Wspominał również, jak za drobne wykroczenia mieszkańcy Witowa trafiali do obozów koncentracyjnych.
Pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze, a krótki występ przygotowali harcerze i najmłodsi mieszkańcy sołectwa Witowo.
krzem
Podziękowanie
W imieniu mieszkańców sołectwa Witowo pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania za wsparcie, jakie udzielili Państwo przedsięwzięciu pn: Budowa Pomnika poległych w Kampanii Wrześniowej i pomordowanych w obozach w czasie II wojny światowej. Dzięki Państwa pomocy możliwa była realizacja tego projektu.
Serdecznie dziękuję sponsorom: staroście Ernestowi Iwańczukowi, burmistrzowi Piotrowi Mielochowi, wójtowi Andrzejowi Janickiemu, PHU KICIŃSCY Krzysztof Kiciński, Zygfrydzie Durczak, Małgorzacie Ignaszak, Teresie Ignaszak, PPHU-MAR-PIEK Piotr Kowalewski, P.P.H.U. „Sterczyński" Krystian Sterczyński, Piekarni Nowomiejskiej Paweł Ziętkowski i Sebastian Włodarczak, Piekarni Mucha z Pięczkowa, Usługom Kateringowym u Beaty - Beata Matuszak i osobom pomagającym w przygotowaniu posiłku, strażakom z OSP Witowo, policjantom z KPP Środa Wielkopolska, dyrektorowi GOK w Krzykosach Ryszardowi Włodarczykowi, Sławomirowi i Patrykowi Mendyka, harcerzom, dzieciom sołectwa Witowo.
Gorące podziękowania dla osób niewymienionych imiennie: mieszkańcom, przyjaciołom, którzy poprzez swój wkład osobisty i zaangażowanie pomogli w organizacji uroczystości Odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej.
Sołtys Marzena Wielińska