Od 3 do 16 marca potrwa próbny egzamin dojrzałości. W Środzie do próbnej matury przystąpi blisko 300 uczniów

Od 3 do 16 marca potrwają próbne egzaminy maturalne, organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pomimo pandemii egzaminy odbywają się stacjonarnie w szkołach, zgodnie z reżimem sanitarnym. Próbne egzaminy obejmują wszystkie przedmioty maturalne. Dziś maturzyści zdają egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Wczoraj uczniowie zmagali się z językiem polskim.

Nie wszyscy piszą

Matury nie piszą dziś abiturienci z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich. Uczniowie ostatniej klasy pisali już bowiem w połowie lutego wewnątrzszkolny egzamin na poziomie podstawowym. Maturzyści z LO przystąpią jednak do egzaminów na poziomie rozszerzonym, które rozpoczną się od najbliższego poniedziałku (8 marca). W tym roku w LO w klasach maturalnych uczy się 86 uczniów. Egzamin wewnętrzny napisało 70 abiturientów, podobna liczba uczniów zadeklarowała chęć pisania egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Odwrotnie sprawa pisania próbnej matury wygląda w liceum ogólnokształcącym w ZSA. Tutaj maturzyści piszą tylko próbny egzamin CKE na poziomie podstawowym, nie będzie próbnej matury rozszerzonej. Na początku lutego abiturienci ZSA pisali wewnątrzszkolny egzamin z OPERON-em zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. W szkole uczy się w tym roku 71 maturzystów, wszyscy zadeklarowali chęć pisania próbnej matury na poziomie podstawowym.

Najwięcej w „Hipolicie"

Również w lutym odbyły się wewnątrzszkolne egzaminy próbne w średzkim CKZiU, również z arkuszami z OPERON-u. W „Hipolicie" w tym roku jest 5 klas maturalnych (121 uczniów). Do wewnątrzszkolnej próbnej matury przystąpiło 90 procent uprawnionych maturzystów, chęć pisania matury z CKE zadeklarowali prawie wszyscy uczniowie ostatnich klas.

W Zespole Szkół Rolniczych próbna matura z arkuszami OPERON-u odbyła się już w grudniu. Od dzisiaj próbne matury z CKE na poziomie podstawowym i rozszerzonym piszą prawie wszyscy uprawnieni uczniowie. W tym roku w ZSR jest 50 maturzystów (2 klasy). Podobnie jak w pozostałych szkołach, matura odbywa się w reżimie sanitarnym, z zachowaniem dystansu, założonymi maseczkami, dezynfekcją rąk oraz częstym wietrzeniem pomieszczeń. Uczniowie piszą maturę w pięcioosobowych grupach.

Egzaminy maturalne w obecnym roku szkolnym mają być przeprowadzone w terminie głównym od 4 do 20 maja. W całej Polsce przystąpi do nich 300 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół średnich. Decyzją ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, w związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej, egzamin maturalny w 2021 roku będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie - jak w ubiegłych latach - na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym).

H. Sowa