ZANIEMYŚL. We wtorek nastąpił odbiór końcowy remontu ulicy Kochanowskiego w Zaniemyślu
Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu ulicy - na odcinku od ulicy Kilińskiego do Marcinkowskiego (długość 558,5 m) - poprzez odtworzenie chodnika z kostki betonowej i nawierzchni jezdni z nowej warstwy betonu asfaltowego. Wykonany został również ściek z dwóch rzędów kostki betonowej. Inwestycję wykonała Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski z Kijewa, a kosztowała niespełna 480 tys. zł.
Trwają prace remontowe w budynkach oświatowych. Szkoła w Zaniemyślu ma nową elewację. Trwają zaawansowane prace w przedszkolu w Zaniemyślu. Zakres prac obejmuje przebudowę pomieszczenia kuchni w przedszkolu oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej na pomieszczenia przedszkolne. OPS bowiem przeniósł się do Łękna, a pomieszczania te sąsiadują z obecnie zajmowanymi przez przedszkolaki. Dzięki przebudowaniu i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń po OPS powierzchnia pomieszczeń przedszkolnych zwiększy się o 70 m kw. Powstanie w ten sposób nowa sala dla przedszkolaków z szatnią i sanitariatami. Prace muszą zostać zakończone do 15 sierpnia. Wykona je firma PUH Ewa Błaszczyk z Nowego Miasto, a kosztować mają 280 tys. zł.
Nie rozpoczęły się natomiast jeszcze prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Śnieciskach. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje swym zakresem budowę rurociągów tłocznych o łącznej długości 6380 mb, kolektorów grawitacyjnych o łącznej długości 5560 mb, pięciu sieciowych przepompowni ścieków, dwóch minipompowni, przyłączy w liczbie 98 sztuk oraz przebudowę sieci wodociągowej łącznej długości 1201 mb - wszystko w miejscowości Śnieciska. Inwestycja będzie kosztować ponad 4,8 mln zł, z czego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pochodzić będzie dofinansowanie w wysokości niemal 2 mln zł. Na przetarg wpłynęło siedem ofert, a dla porównania najdroższa opiewała na niemal 14 mln zł!
Gmina już rozstrzygnęła przetarg i podpisała umowę. Obecnie samorząd czeka na rozpoczęcie prac. Jak poinformował wykonawca, czyli Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane Budmex Aneta Wawrzyniak z Kalisza, prace ruszą po 15 sierpnia.
krzem