31 maja, w trakcie uroczystej sesji Rady Miejskiej w Koszutach, wręczono trzy medale Ad valorem. Medale otrzymali Bogusława Deiksler, Jacek Piotrowski i Klub Sportowy Polonia Środa
Na wniosek radnego Cezarego Jakubiaka - wiceprezesa Oddziału Rejonowego PCK w Środzie kapituła medalu honorowego Ad valorem zdecydowała o nadaniu medalu prezes Oddziału Rejonowego PCK w Środzie Bogusławie Deiksler. Jest ona absolwentką średzkiego Liceum Ogólnokształcącego. Ukończyła germanistykę na UAM, pracowała jako nauczycielka w SP2, a potem w Zespole Szkół Rolniczych. Przez 30 lat pracy w ZSR była opiekunem Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Perełka". Przez te lata jej podopieczni oddali ponad 800 litrów krwi. Poza działalnością dla krwiodawców zajmowała się propagowaniem zdrowego stylu życia, pomocą podopiecznym PCK oraz organizacją akcji charytatywnych. Corocznie organizuje pikniki rodzinne PCK i Honorowego Krwiodawstwa, a także turnieje piłki halowej o Puchar Prezesa OR PCK, na których zbierane są środki dla małych podopiecznych różnych fundacji. Dzięki jej zabiegom w 2017 roku powtórnie otwarto punkt poboru krwi w Szpitalu Średzkim po ponad dekadzie od likwidacji. Wyrazem uznania jej wieloletniej owocnej pracy społecznej jest wybór przez środowisko czerwonokrzyskie w roku 2013 na stanowisko Prezesa Oddziału Rejonowego w Środzie. W 2015 roku została Średzianką Roku w plebiscycie "Gazety Średzkiej".
Na wniosek Artura Foryckiego radnego Rady Miejskiej w Środzie, kapituła przyznała Ad valorem Jackowi Piotrowskiemu, dyrektorowi Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach". Urodził się w Poznaniu w 1956 roku, ale jest rodowitym średzianin. Absolwent LO w Środzie. Ukończył historię sztuki na UAM. Do koszutskiego muzeum przyjechał w 1983 roku. Po czterech latach przeniósł się do Poznania, gdzie pracował w spółdzielni „Budoprojekt". Następnie został właścicielem firmy Biuro Badań i Dokumentacji Sztuki. W latach 2004 - 2008 był kierownikiem Wydziału ds. rejestru zabytków, archiwizacji, dokumentacji dóbr kultury i informatyki w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu. W 2008 roku został dyrektorem muzeum w Koszutach.
Postawił sobie kolejne ambitne cele i zadania, które miały promować dwór w Koszutach, ale przede wszystkim musiał zadbać o jego stan techniczny. Położono nowy dach, który był największym problemem obiektu. Wykonano wiele remontów wnętrza dworu. W 2014 roku powołał z pomocą średzkich włodarzy jednostkę podległą Muzeum - Galerię Miejską w Środzie, a od 2018 roku tworzy z pomocą zespołu pracowników Pracownię Naukową „Muzeum Środy.
W 2018 roku - dzięki efektywnej pracy dyrektora Jacka Piotrowskiego i kierowanego przez niego zespołu współpracowników - Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach" zostało wpisane na listę Pomników Historii w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Wreszcie medal Ad valorem, z okazji 100. rocznicy klubu przyznano Polonii Środa. Średzki klub jest rówieśnikiem niepodległej II RP, bowiem udokumentowane początki jego powstania sięgają 1919 roku, w którym to powołano klub nadając nazwę „Polonia". Pierwszym prezesem został Adam Pankowski. Wielu wychowanków średzkiego klubu występowało w barwach reprezentacji Polski w różnych dyscyplinach na wielu arenach sportowych. Dwóch hokeistów - Dariusz Małecki i Dariusz Marcinkowski - uczestniczyło w 2000 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney. W imieniu klubu medal odbierali Waldemar Grześkowiak, Grzegorz Widera, Henryk Tymoszczuk, Zbigniew Dolata i Jacek Januszkiewicz.
(k)