ZANIEMYŚL. Do poniedziałku gmina przyjmowała oferty na remont ulicy Kochanowskiego w Zaniemyślu. Wpłynęły trzy, w tym jedna mieści się w środkach przeznaczonych z kasy gminnej na tę inwestycję
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ulicy - na odcinku od ulicy Kilińskiego do Marcinkowskiego (długość 558,5 m) - poprzez odtworzenie chodnika z kostki betonowej i nawierzchni jezdni z nowej warstwy betonu asfaltowego. Wykonać należy również ściek z dwóch rzędów kostki betonowej. Prace muszą zostać zakończone do 15 lipca.
Wpłynęły trzy oferty. Najtańszą złożyła Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski z Kijewa. Zamierza ona wykonać remont za 479.707,77 zł. Dużo droższe są pozostałe dwie oferty, złożone przez firmy z Kościana i Książa Wielkopolskiego. Wynoszą one 630.037,98 i 683.087,76 zł. Na remont ul. Kochanowskiego gmina zamierzała wydać 485.235 zł.
Przy ocenie będą brane pod uwagę: cena (60 procent wagi oceny), okres gwarancji (30) i aspekt społeczny, czyli zatrudnienie osób niepełnosprawnych (10). Jednak poza ceną pozostałe warunki firmy mają identyczne - wszystkie trzy zatrudniają osoby niepełnosprawne i dają pięcioletnią gwarancję na wykonane prace.
krzem