MIĄSKOWO. W październiku ubiegłego roku mieszkańcy Miąskowa złożyli w Urzędzie Gminy w Krzykosach petycję dotyczącą zamontowania we wsi trzech progów zwalniających. "Droga biegnąca do zakładu Hand Mięs Polowczyk i dalej przez wieś w stronę Miłosławia stała się niebezpieczna dla nas mieszkańców - napisali
W swojej petycji mieszkańcy przypominali, że droga nie posiada chodników i jest wąska, gdyż mieści się na niej trochę więcej niż jeden pojazd, przez co staje się bardzo niebezpieczna. "Niejednokrotnie zauważamy, że kierowcy nie zachowują szczególnej ostrożności, stanowczo przekraczają dozwoloną prędkość. Wymienione zachowania zmotoryzowanych użytkowników drogi stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia naszych dzieci. Boimy się o bezpieczeństwo zwłaszcza dzieci i ludzi starszych, którzy przechodzą przez drogę do sklepu firmowego Hand-Mięs Polowczyk, gdyż mogę nie zauważyć szybko nadjeżdżającego samochodu, co w okresie jesienno - zimowym jest bardzo możliwe" - napisali mieszkańcy.
Ich zdaniem, progi zwalniające przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa, którego brakuje ze względu na brak chodników i wąską jezdnię. "W pana ręce powierzamy decyzję o bezpieczeństwie naszym i naszych dzieci" - napisał w petycji w imieniu mieszkańców sołtys Miąskowa Adam Polowczyk.
Sprawa była omawiana na sesji Rady Gminy w Krzykosach 8 grudnia. Radni pozytywnie zaopiniowali rozwiązanie dotyczące budowy progów zwalniających na terenie Miąskowa.
(k)