CHŁAPOWO. Do jutra, czyli do piątku, przedłużony został termin przyjmowania ofert na rozbudowę i przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Chłapowie
Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa zjazdu na drogę powiatową. Oczyszczalnia ma mieć średniodobowy przerób ścieków w ilości 260 m sześc. - maksymalnie 375 m sześc., a minimalnie 57 m sześc. Oczyszczalnia w Chłapowie zajmuje teren o powierzchni niemal 13 tys. m kw. 333 m kw. zajmuje teren, na którym stoi wieża telefonii komórkowej. Większość obiektów obecnie istniejących została przeznaczona do rozbiórki. Prace w Chłapowie mają się zakończyć do 15 maja 2019 roku.
Gmina wyznaczyła termin przyjmowania ofert do 6 marca, czyli do wtorku. Jednak został przedłużony do piątku.
Przy ocenie ofert brane pod uwagę będą nie tylko cena (60 procent wartości oceny), ale także termin gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane (30 procent) i termin wykonania zamówienia (10 procent).
Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Chłapowie oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Chłapowie, to zdecydowanie największa inwestycja i to nie tylko tego roku, ale ostatnich lat w gminie. W tegorocznym budżecie zapisano na nią aż 3,47 mln zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie 2 mln zł z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
krzem