PIĘCZKOWO. 27 grudnia 2018 r. przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Pięczkowie, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie zorganizowała uroczysty apel z okazji 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego
Po odczytaniu historii powstania, odegrany został „Mazurek Dąbrowskiego", podczas którego wciągnięto flagę na maszt. Następnie delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem i odczytano apel pamięci poległych mieszkańców Pięczkowa w czasie powstania.
(osp, tom)