Pod koniec marca rozpoczął się kolejny etap prac na ulicy Daszyńskiego. Niebawem znikną stamtąd napowietrzne linie energetyczne
W ramach prac prowadzonych w pierwszym etapie w 2016 roku wyremontowany został odcinek pomiędzy mleczarnią a rondem Niezłomnych. Od strony parku wybudowany został wówczas ciąg pieszo - rowerowy o szerokości 4 m. Dzięki likwidacji pasa zieleni na środku drogi powstało kilkadziesiąt nowych miejsc parkingowych.
Prace po drugiej stronie ulicy miały być realizowane w ubiegłym roku. Tu jednak problemem były formalności związane z planowanym usunięciem słupów i napowietrznych linii elektrycznych. Uzyskanie wszystkich uzgodnień i pozwoleń trwało wiele miesięcy.
Roboty mogły rozpocząć się dopiero w 2018 r. 12 marca władze powiatu średzkiego podpisały umowę z firmą Marek Jaskuła - EL-Mont w Janowie na wykonanie tego zadania. W ramach umowy zostanie przebudowana sieć elektroenergetyczna w zakresie usunięcia słupów i napowietrznych linii energetycznych. Inwestycja ta, jak informuje starostwo, wiąże się też z budową złączy kablowych pomiarowych oraz montażem nowych słupów oświetleniowych. Wartość umowy dotyczącej wykonania likwidacji kolizji energetycznej wynosi 157.870,50 zł.
Wykonanie tych prac powinno zakończyć do 20 kwietnia. Kolejnym etapem prac będzie przebudowa chodnika.
pik