NOWE MIASTO. 8 maja, w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej, zastępca wójta gminy Nowe Miasto Wiesław Schreiber oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Maciej Kuderczak, w asyście nowomiejskich instruktorów ZHP, złożyli kwiaty oraz znicz pod obeliskiem na Placu 700-lecia. Uroczystość miała charakter symboliczny.
(k)