Niektóre przystanki autobusowe w gminie Środzie wyglądają, jakby ich nie było... Tylko znak z informacją o godzinach jazdy autobusów i nic więcej. Tak jest między innymi w Pierzchnicy
W tej miejscowości można zobaczyć „przystanek" jak na zamieszczonej poniżej fotografii. Korzystają z niego zarówno dzieci, jak i dorośli. Nie ma się gdzie schronić podczas opadów deszczu, czy też silnego wiatru. Nie na też gdzie stanąć bezpiecznie.
Radny miejski Maciej Norkiewicz postanowił działać. Przede wszystkim rozmawiał z właścicielem pola przy przystanku, który wyraził zgodę na ustawienie na jego polu wiaty przystankowej. Problemem było bowiem to, że w tej lokalizacji gmina nie posiada swojego terenu. Także Waldemar Owczarzak, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Środzie, podjął decyzję o postawieniu jednej z wiat, które będą kupowane w tym roku, właśnie w Pierzchnicy. Do tego rada sołecka postanowiła przeznaczyć na zakup kostki pozbrukowej 800 zł.
- Takich miejsc jest więcej i wszystkie wymagają poprawy ze względu na stan bezpieczeństwa, ale także, by chronić dzieci i dorosłych czekających na autobus od niekorzystnych warunków pogodowych - mówi radny Maciej Norkiewicz.
Waldemar Owczarzak, dyrektor ZGK poinformował nas, że w tym roku zostanie zakupionych i zamontowanych w sumie osiem wiat. Poza Pierzchnicą znajdą się one w Dębiczku, Brodowie, Nadziejewie, Jarosławcu przy kaplicy, a także w Środzie na ul. Kosynierów, Miętowej i Lotniczej.
(k)