Rozmowa z Andrzejem Wojciechowskim, prezesem Fundacji Symeon, której siedziba mieści się w Młodzikowie

Fundacja Symeon nie ma jeszcze długiej historii, ale stawia sobie duże cele. Proszę opowiedzieć o początkach fundacji.
Fundacja powstała w październiku 2016 roku. Postanowiliśmy założyć organizację społeczną, by mieć możliwość podejmowania działań na rzecz różnych grup społecznych, takich jak dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy. Zarejestrowanie fundacji pozwoli nam rozpocząć działalność, która będzie wspierała członków naszej społeczności w różnych obszarach życia. Nie chcemy jednak, by to było wsparcie w postaci czysto finansowej. Stawiamy na edukację, integrację i inspirację członków społeczności do podejmowania różnych działań.

W jaki sposób?
Chcemy by członkowie naszej społeczności sami potrafili się zorganizować, by potrafili rozpoznać potrzeby środowiska lokalnego i by wiedzieli co zrobić, by doprowadzić do pozytywnej zmiany. W 2017 r. udało nam się pozyskać środki na realizację trzech inicjatyw. Dwie z nich miały na celu zwrócenie uwagi na wartości rodzinne. W formie zabawy zachęcaliśmy uczestników, by wspólnie razem z członkami rodziny odkrywali wzajemne pasje.
Jedno działanie dotyczyło rodzinnego fotografowania, a jego efektem była wystawa fotograficzna uczestników w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzykosach. Uczestnicy, oprócz wykonania wspaniałych fotografii ,wzmocnili więzi rodzinne. Drugi projekt dotyczył zupełnie innej pasji, jaką są konie i jazda konna. Rodziny, które brały udział w realizacji tego projektu wzmacniały więzi rodzinne podczas przygotowania i realizacji Hubertusa.

Czyli również poprzez rozwijanie wspólnych pasji?
Pośrednio. Wspólna pasja była pretekstem do odkrywania na nowo przyjemności ze wspólnego spędzania wolnego czasu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, w jak trudnych i wymagających poświęceń żyjemy czasach. Pośpiech, trudy związane z zapewnieniem bytu rodzinie nie wpływają korzystnie na więzi rodzinne. Uczestnicy mieli szansę przekonać się, że spędzenie kilku godzin tygodniowo razem w gronie rodzinnym nawet przy okazji realizacji pasji jednego z członków rodziny, bardzo dobrze wpływa na wzajemne zrozumienie się, szacunek i zacieśnienie więzi rodzinnych. Takie zatrzymanie się na chwilę wpływa bardzo pozytywnie na całą rodzinę. Projekt zakończył się wystawą zdjęć uczestników w GOK w Krzykosach. To były naprawdę świetne zdjęcia.

A trzecia inicjatywa?
Podczas jej realizacji spróbowaliśmy pokazać członkom społeczności lokalnej, jak wiele mogą zdziałać i co osiągnąć bazując tylko i wyłączne na zasobach, które przestali z jakichś przyczyn zauważać. Przypomnieliśmy jak bardzo ważnym zasobem społeczności są sami ludzie. Podczas kilku spotkań w ramach realizacji projektu uczestnicy zaplanowali i zorganizowali i przeprowadzili cztery inicjatywy bazując tylko i wyłącznie na ludziach. Wspaniale było obserwować jak pomysły na inicjatywy, najpierw szablonowe i stereotypowe, zamieniają się w przedsięwzięcia oparte na wartościowych ludziach wywodzących się z lokalnych społeczności.
Wszystkie trzy projekty były realizowane na terenie gminy Krzykosy przez mieszkańców.

A jakie macie plany na przyszłość?
W 2018 r. nie realizowaliśmy żadnego projektu. Przygotowywaliśmy się do działań w 2019 r. W tym roku udało się nam pozyskać środki w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelski na realizację zadania z mieszkańcami powiatu średzkiego. Celem głównym projektu pn. „Dość gadania - działamy" jest aktywizacja społeczności lokalnych powiatu średzkiego do zadań związanych z działaniami na rzecz dobra wspólnego.

Co to znaczy?
Dzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy zaprosimy do udziału w projekcie 50 osób z powiatu średzkiego, które będą uczestniczyły w szeregu spotkań warsztatowo-szkoleniowych, na których uczestnicy podczas zajęć będą mieli szansę zdobyć wiedzę między innymi na temat opracowania mapy zasobów i analizy potrzeb - diagnozy środowiska lokalnego, elementów współpracy z samorządem, zasad pracy w grupie, sposobów pozyskiwania funduszy na działania lokalne między innymi dzięki konkursom mikrograntów,
sposobów i możliwości organizowania się. Poznają elementy pisania wniosków o dotacje, sposoby pobudzania społeczności lokalnych do inicjowania działań na rzecz dobra wspólnego.
Warsztaty będą prowadzili trenerzy z wieloletnim doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą w zakresie organizowania społeczności lokalnych i pozyskiwania funduszy na działania.
Mieszkańcy powiatu średzkiego są bardzo aktywną społecznością, realizując projekt chcemy dodatkowo pobudzić aktywność mieszkańców przez dostarczenie fachowej i przydatnej wiedzy. Dodatkowo osoby, które wezmą udział w projekcie będą mogły przetestować zdobytą wiedzę w praktyce realizując samodzielnie opracowane inicjatywy. Mamy na ten cel zabezpieczone środki finansowe.

Jakiej wielkości są to środki?
Mamy zabezpieczone środki w wysokości 25 tys. zł na zaplanowanie i przeprowadzenie minimum 5 inicjatyw społecznych. W inicjatywach tych będą mogli wziąć udział nie tylko uczestnicy, ale również społeczność lokalna. Podczas planowania i realizacji inicjatyw przez uczestników projektu, zapewniamy wsparcie doświadczonych doradców i animatorów.

W jaki sposób chętni mogą zgłosić swój udział w projekcie?
Zainteresowani mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy, do którego link znajduje się na stronie internetowej http://fundacjasymeon.edubiuro.pl/projekt , osobiście w biurze fundacji w Młodzikowie 10A lub zgłaszając chęć udziału telefonicznie 666 739 981, 602 408 712. Po wyrażeniu chęci uczestnictwa będziemy ustalać terminy spotkań.