Burmistrz Wojciech Ziętkowski i Bartosz Wieliński, przewodniczący Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, wręczyli wnioskodawcom pisma potwierdzające wygraną projektów w ramach tegorocznego Średzkiego Budżetu Obywatelskiego. Zaświadczenia odebrali autorzy zwycięskich projektów. Na zdjęciu od lewej: B. Wieliński, Jarosław Krzeminski (zakup sprzętu dla OSP Środa), Barbara Wójciak (rozbudowa schroniska dla zwierząt), Tadeusz Celka (doposażenie boiska piłkarskiego w Topoli), burmistrz W. Ziętkowski, Monika Pawlicka-Mądry (zakup sprzętu obozowego dla zuchów i harcerzy) oraz Daria Właszczyk (budowa chodnika w Babinie).