Czasy, kiedy bywały jeszcze zimy. Ulica Dąbrowskiego w obiektywie Reginalda Rębisza. Jak zwykle, prosimy zwrócić uwagę na zmiany, które zaszły na ulicy w ciągu 60 lat. Wszystkiego dobrego w nowym roku!
(r)