Zakonników ze Środy znaleźć można w wielu zakonach. Dominikanin ojciec Michał Paluch jest doktorem habilitowanym i jednym z najlepszych polskich tomistów, a ks. Radosław Rafał ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny jest jednym z egzorcystów archidiecezji poznańskiej.

Dominikaninem jest ojciec Michał Paluch, który zrobił doktorat z teologii dogmatycznej i przez osiem lat był dyrektorem Instytutu Tomistycznego w Warszawie. O. Michał Paluch jest autorem wielu publikacji, w tym kilku książek i dziesiątek artykułów (m.in. w miesięcznikach "Więź" i "W drodze"), a ostatnio przez trzy lata był rektorem Kolegium Filozoficzno - Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów. W czerwcu ubiegłego roku o. M. Paluch został doktorem habilitowanym.

W niedzielę, w Święto Ofiarowania Pańskiego, Kościół katolicki w Polsce obchodzić będzie Dzień Życia Konsekrowanego. Akcentów zakonnych nie brakuje w powiecie średzkim
Dawniej zakonów w Środzie i okolicy było sporo. W Środzie swój klasztor pozostawili dominikanie. Z kolei franciszkanie przez 150 lat prowadzili parafię w Bagrowie.
Również współcześnie instytuty życia konsekrowanego prowadzą swoje misje na terenie powiatu średzkiego.
Zakonnicy w Zwoli
Na terenie archidiecezji poznańskiej działa osiemnaście zakonów męskich, które mają tu domy i klasztorów. Są to: bonifratrzy, benedyktyni, chrystusowcy, dominikanie, filipini, franciszkanie i franciszkanie konwentualni, jezuici, karmelici bosi, Misjonarze Ducha Świętego i Misjonarze Świętej Rodziny, oblaci, pallotyni, pijarzy, salezjanie, Bracia Serca Jezusowego, oraz księża werbiści i księża zmartwychwstańcy.
Nowy klasztor karmelitów bosych od prawie trzech lat powstaje w Zwoli koło Zaniemyśla. Nazwa i początki zakonu karmelitów bosych związane są z Górą Karmel w Palestynie. Począwszy od św. proroka Eliasza, na przestrzeni wieków, przebywali tam pustelnicy pielęgnując ducha modlitwy i służąc ludziom. Za patronkę obrali sobie Maryję, która stała się dla nich siostrą. W XIII wieku regułę życia nadał pustelnikom św. Albert, patriarcha Jerozolimy. W XVI wieku w Hiszpanii zakon został zreformowany przez św. Teresę od Jezusa i św. Jana od Krzyża. Pod koniec XIX wieku duchowość karmelitańską ubogaciła swoją „małą drogą" św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Do Polski karmelici bosi przybyli w 1605 roku. Drugim świętym karmelitą po Janie od Krzyża jest Polak - św. Rafał Kalinowski.
Decyzja o budowie klasztoru i Domu Rekolekcyjno - Formacyjnego pod wezwaniem Świętej Teresy od Jezusa zrodziła się w perspektywie zbliżającego się w przyszłym roku jubileuszu pięćsetnej rocznicy urodzin św. Teresy od Jezusa (Teresy z Avila) - hiszpańskiej mistyczki, teologa życia kontemplacyjnego oraz reformatorki zakonu karmelitów, która wraz ze świętym Janem od Krzyża jest uważana za założycielkę karmelitów bosych. 40 lat po śmierci została kanonizowana przez papieża Grzegorza XV. W roku 1970 została uznana doktorem Kościoła przez papieża Pawła VI.
Nowy klasztor buduje Warszawska Prowincja Karmelitów Bosych, która ma klasztory m.in. w Warszawie, Sopocie, Wrocławiu i Łodzi, ale także w mniejszych miejscowościach (Drzewinie, Gorędzieju i Zamarte) oraz poza granicami Polski - głównie na wschodzie (na Syberii, a także w Mińsku czy Pińsku) oraz w Rzymie, na Florydzie i Afryce.
Karmelici bosi od prawie 400 lat są także obecni w Poznaniu, gdzie mają klasztor przy ul. Działowej na Wzgórzu Św. Wojciecha, naprzeciwko kościoła św. Wojciecha z Kryptą Zasłużonych Wielkopolan. Przy poznańskim klasztorze mieści się seminarium duchowne.
Budowę w Zwoli rozpoczęto uroczyście dwa i pół roku temu - 26 sierpnia 2011 roku. Pod koniec listopada 2011 roku zalano fundamenty. Na tym zakończono pierwszy etap budowy. Do końca 2012 wzniesiono mury Domu Rekolekcyjnego. W 24 sierpnia ubiegłego rok klasztor został poświęcony przez abp. Stanisława Gądeckiego.
Dom Rekolekcyjno - Formacyjny w Zwoli ma mieć kaplicę (123 miejsca w ławkach), chór zakonny (kaplicę modlitw zakonników), aulę (miejsce spotkań i konferencji dla około 60 osób), furtę z rozmównicą, bibliotekę z czytelnią, 21 pokoi dla 40 rekolektantów, dwa pokoje dla pięciu rekolektantów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, sześć cel zakonników, osiem cel postulantów oraz kaplicę rekolekcyjną. W skład klasztoru wchodzić będą również budynki gospodarcze. Powierzchnia budynku głównego to 2330 m kw., a kubatura to prawie 11,5 tys. m sześć. Długość budynku to 59 m, szerokość - 33 m, a wysokość - 19,5 m.
Budową klasztoru w Zwoli kieruje ojciec Juliusz Wiewióra, czyli o. Juliusz Maria od Miłosierdzia Bożego OCD.
Siostry w Zaniemyślu
Z kolei na terenie archidiecezji poznańskiej swoje domy i klasztory ma 37 żeńskich instytutów życia konsekrowanego.
Obecnie na terenie powiatu średzkiego znajdziemy tylko jeden dom zgromadzenia żeńskiego. W Zaniemyślu przy ul. Raczyńskiego znajduje się Dom Zakonny Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to zgromadzenie założone przez błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Dom Generalny Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP znajduje się w Luboniu (Żabikowie) przy grobie założyciela zakonu, a dom w Zaniemyślu należy do Pleszewskiej Prowincji św. Józefa. Siostry służebniczki z tego zgromadzenia zajmują katechezą, ale prowadzą także m.in. ochronki w Pleszewie, Witkowie, Krzywiniu i Gnieźnie oraz specjalny ośrodek wychowawczy w Gnieźnie. Mają też dom zakonny w Zakopanem. Siostry prowadzą również misje w Brazylii i Kazachstanie.
Również w Zaniemyślu siostry prowadzą ochronkę dla dzieci, a w ich kaplicy odprawiana jest codziennie msza św. Siostry Służebniczki Maryi przybyły do Zaniemyśla w 1891 roku w okresie Kulturkampfu. W wybudowanym w 1893 roku własnym domu urządziły w 1910 roku kaplicę. Siostry pielęgnowały chorych, prowadziły ochronkę dla dzieci, uczyły dziewczęta robótek i szycia. W latach 1947 - 1951 prowadziły prewentorium dla dzieci zagrożonych gruźlicą. Obecnie dom przeznaczony jest dla sióstr emerytek, ale podobnie jak w przeszłości siostry prowadzą przedszkole - ochronkę.
Dodajmy, że w Zaniemyślu znajduje się duży Ośrodek Charytatywno - Wypoczynkowy Caritas Archidiecezji Poznańskiej, który nosi nazwę Bojanowe Gniazdo. Wybudowano tu trzy budynki letniskowe, z których każdy może pomieścić jednorazowo do 40 osób. Poświęcając nowy ośrodek abp Stanisław Gądecki nazwał go „archidiecezjalnym centrum duchowości chrześcijańskiej". Patronem ośrodka został właśnie bł. Edmund Bojanowski.
Przypomnijmy, że jeszcze nie tak dawno swój klasztor w Środzie miały Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, czyli szarytki. Zostały już po nich tylko wspomnienia, kwatera z grobami na średzkim cmentarzu, budynek dawnego klasztoru, gdzie obecnie mieści się przedszkole oraz ulica nazwana ich część ulicą Szarytek.
Średzkie powołania
Środa ma kilka powołań do zgromadzeń zakonnych.
Dominikanką jest siostra Augustyna Król. S. Augustyna Król do niedawna służyła w Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie, a obecnie przygotowuje się do ślubów wieczystych.
Z kolei siostra Estera Serafin należy do Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża. Przebywała m.in. na misji w Zimbabwe. Obecnie pełni posługę w Piasecznie, gdzie dom zgromadzenia znajduje się w Zalesiu Dolnym.
Od 14 lat siostra Monika Robak należy do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Wiele lat pracowała ona w parafii w Trzciance, a obecnie przeniesiona została do Mikstatu, która jest jedyną placówką Sióstr Rodziny Maryi w diecezji kaliskiej.
Kapłanem w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej jest ks. Jerzy Grynia, który pracuje w Niemczech. Obecnie jest duszpasterzem w Leverkusen. Misja w Leverkusen obejmuje cztery dekanaty, a niedzielna eucharystia sprawowana jest w Leverkusen, Remschied, Bergisch-Gladbach oraz w Bergneustadt-Belmicke.
Ks. Radosław Rafał ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny posługuje obecnie w domu zakonnym w Bąblinie niedaleko Obornik jako rekolekcjonista i psycholog. Jest jednym z dziewięciu egzorcystów archidiecezji poznańskiej.
We wrześniu w kościele pw. św. Wawrzyńca w Zaniemyślu odbyła się msza św. w intencji jubileuszu 25. rocznicy ślubów zakonnych siostry Narcyzy i brata Salwatora, czyli rodzeństwa - Marii i Macieja Kozubskich. Siostra Narcyza należy do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. Przez zgromadzenie kierowana były na misje m.in. na Białoruś. Z kolei brat Salwator należy do Zakonu Braci Mniejszych, czyli bernardynów i jest furtianem w sanktuarium pasyjno - maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej.
J. Krzeminski