Najbardziej znana średzianka odeszła w wieku 91 lat
W niedzielę zmarła Danuta Muszyńska-Zamorska. Była z pewnością obecnie najbardziej znaną osobą pochodzącą ze Środy. O związkach z naszym miastem nigdy nie zapominała i Środzie przekazała kilka swoich prac
Danuta Muszyńska-Zamorska urodziła się w 1931 w Środzie. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Włókienniczym, uzyskując dyplom artysty plastyka z zakresu tkactwa dekoracyjnego. Po ukończeniu studiów związała się z Łodzią. Podstawową dziedziną swej działalności artystycznej uczyniła malarstwo akwarelowe i olejne, którego motywem przewodnim stały się portrety dzieci i sceny macierzyństwa. Za prace te artystka była wielokrotnie nagradzana.
Pierwszą wystawę jej prac zorganizowano w 1968 r. W latach 70. i 80. XX w. obrazy artystki prezentowane były w Polsce i za granicą w ramach cyklu „Dzieci świata". Reprodukcje obrazów wydane zostały także przez Krajową Agencję Wydawniczą w serii pocztówek, co znacznie spopularyzowało twórczość artystki. W 1979 r. praca „Dziewczynka z gołębiem", wykonana w gobelinie na podstawie wcześniejszego obrazu olejnego, wręczona została Janowi Pawłowi II podczas jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Kolejna praca „Jacek i gołębie" (również gobelin na podstawie obrazu) trafiła w ręce sekretarza generalnego ONZ Kurta Waldheima. Artystka mała mnóstwo wystaw w Polsce i za granicą, m.in. w Berlinie, Pradze, Bratysławie, Sofii, Brukseli, Poczdamie, Kolonii i Toronto, rzecz jasna także w Środzie.
Była laureatką Orderu Uśmiechu. W 2004 r. nagrodzona została tytułem Ambasador Powiatu Średzkiego. Przez lata była związana ze Średzkim Towarzystwem Kulturalnym. Bardzo często angażowała się z akcje charytatywne.
Od 2007 roku mieszkała wraz z mężem w Domu Aktora w Skolimowie. Mąż zmarł rok temu.
(k)