21 października w Szypłowie, w gminie Nowe Miasto nad Wartą, zapalił się budynek inwentarski
Jest to dawna owczarnia, obecnie pustostan. W momencie przybycia strażaków pożarem objęty był cały dach, a ogień wydostawał się na zewnątrz budynku. Budynek pokryty był eternitem, który w momencie przybycia strażaków pękał pod wpływem temperatury pożaru. Po oświetleniu miejsca zdarzenia oraz podaniu trzech prądów wody w natarciu na palący się budynek, z powodu spadających z dachu elementów pokrycia (eternitu) wycofano pojazdy i ratowników na bezpieczną odległość. Po ustaniu zagrożenia działania prowadzono w natarciu przy użyciu sześciu prądów gaśniczych. Wodę do pożaru dowożono z hydrantu, zlokalizowanego w odległości około 600 m. Po ugaszeniu elementów więźby dachowej, która w całości zapadła się do wnętrza budynku, przystąpiono do usuwania zwisających z murów elementów drewnianych i płyt eternitu za pomocą sprzętu burzącego. Po usunięciu zagrożenia dogaszono pogorzelisko. Teren działań monitorowano kamerą termowizyjną.
Akcja trwała siedem i pół godziny. W akcji brało udział łącznie 26 strażaków i 7 pojazdów z Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej ze Środy i Jarocina oraz z Ochotniczej Straży Pożarnej z Klęki i Nowego Miasta.
W minionym tygodniu, czyli w okresie od 17 do 23 października, na terenie powiatu średzkiego straż pożarna interweniowała dziesięć razy, w tym tylko raz gasiła pożar.
Środa - fałszywy alarm
20 października strażacy zaalarmowani zostali, że od strony ulicy z wieżyczki dachowej budynku mieszkalnego w Środzie wydobywa się dym. Po rozpoznaniu wstępnym oraz sprawdzeniu poddasza i wieżyczki dachowej za pomocą kamery termowizyjnej nie stwierdzono żadnego zagrożenia. W dalszej części rozpoznania i na podstawie uzyskanych informacji od zgłaszającego stwierdzono, że wydobywający się dym pochodzi z komina znajdującego się z drugiej strony wieżyczki dachowej.
Strażacy na wypadkach
18 października w Zielnikach doszło do wypadku drogowego z udziałem ciągnika siodłowego (wyciek oleju napędowego z uszkodzonego zbiornika) oraz samochodu osobowego. Po odłączeniu akumulatorów i zminimalizowaniu wycieku oleju napędowego, strażacy przepompowali go do pojemnika dostarczonego przez właściciela na miejsce zdarzenia. W dalszej części działania straży pożarnej polegały na neutralizacji płynów eksploatacyjnych oraz usunięciu pozostałości powypadkowych z jezdni. Akcja trwała blisko trzy godziny.
20 października w Środzie doszło do kolizji dwóch pojazdów osobowych. Po odłączeniu akumulatorów w pojazdach, strażacy udzielili kwalifikowanej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej (wsparcie psychiczne, stabilizacja odcinka szyjnego za pomocą kołnierza ortopedycznego). Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego osobę poszkodowaną przekazano zespołowi. Dalsze czynności polegały na kierowaniu ruchem oraz uprzątnięciu pozostałości powypadkowych.
Środa - zerwana linia energetyczna
18 października w Środzie zerwana została linia energetyczna. Strażacy z JRG zabezpieczali miejsce zdarzenia do czasu przybycia pogotowia energetycznego.
Środa - uwolniony piesek
19 października w Środzie mały pies dostał się przez kraty i otwarte okno do pomieszczenia piwnicznego. Strażacy uwolnili psa przy pomocy bosaka ciężkiego i linki ratowniczej z wykorzystaniem technik wysokościowych.
Niebezpieczne owady
20 października w Miąskowie strażacy z miejscowej OSP usunęli kokon os ze szczytu budynku mieszkalnego.
22 października w Krzykosach strażacy z miejscowej OSP usunęli kokon os, który znajdował się nad wejściem do przedszkola. Niezbędna była rozbiórka części pokrycia dachowego.
Środa - na pomoc nieprzytomnemu
22 października strażacy skierowani zostali do akcji w Środzie. Zgłoszenie przyjęto od dyspozytora pogotowia ratunkowego, który skierował strażaków na pomoc dorosłemu mężczyźnie, który stracił przytomność. W tym czasie nie było wolnej karetki pogotowia. Do momentu przybycia zespołu ratownictwa medycznego strażacy prowadzili resuscytację krążeniowo - oddechową.
Śnieciska - przewrócony mur
23 października w Śnieciskach na drogę, na długości około 25 metrów, przewrócił się mur ogrodzeniowy o wysokości około 1,8 m, blokując jeden pas jezdni oraz chodnik. Strażacy z JRG zabezpieczyli miejsce zdarzenia.
krzem