W ubiegły czwartek w kinie Baszta odbył się Przegląd Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów". Nie brakowało na nim wątków średzkich
Przegląd ma za zadanie przede wszystkim upowszechniać wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju w ujęciu ONZ i Agendy 2030 oraz 17 Globalnych Celów. Młodzież szkolna, która stanowiła publiczność w kinie, miała okazję zobaczyć krótkie filmy wyprodukowane przez organizacje pozarządowe i firmy, gdzie pokazane zostały współczesne wyzwania zrównoważonego rozwoju oraz to, jak każdy indywidualnie, w zespole, organizacji czy szkole może swoim działaniem wpłynąć na globalne zmiany.
Filmy mówiły m.in. o problemach globalnego Południa (m.in. o minerałach konfliktu czy kwestiach głodu na świecie) czy o polskich, dobrych praktykach firm i organizacji pozarządowych np. działanie na rzecz osób starszych. W ramach przeglądu pokazano bardzo różne filmy, dotyczące właściwie każdego aspektu życia społecznego (edukacja, ekologia, pokój, prawa człowieka, itp.), a także powiązania między nimi.
Nie brakowało wątków średzkich. Publiczność mogła na przykład zobaczyć film Stanisława Mąderka " Nie bój się pomagać", uznanego wielkopolskiego reżysera, który jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Środzie. W jego filmie nawet samochód ma średzką tablicę rejestracyjną. W innym filmie "Poza ekonomię daru - Cityzenklub" było można zobaczyć Bogumiła Głuszkowskiego i grupę Cityzen, która w Środzie organizuje triathlon. W tym samym filmie pojawia się muzyka, którą wykonuje zespół Marka Gordzieja, niegdyś mieszkańca Środy.
Przegląd był bardzo pouczający. Prowadziły go Joanna Skałuba i Aldona Kłobska z Fundacji CSR Res Severa. Opowiadały one o celach zrównoważonego rozwoju, także tych, z którymi mamy do czynienia na co dzień - ekologią, walną z nędzą, równouprawnieniem.
- Zrównoważonym rozwojem jest taki postęp społeczeństw, które zachowują równowagę życia społecznego, gospodarczego, zachowują równowagę w środowisku. Przez dziesiątki lat wydawało się, że najbardziej naturalny jest linearny rozwój świata, czyli coraz więcej produkować, coraz więcej konsumować, produkować więcej żywności. Że wreszcie nas samych - ludzi - może być coraz więcej. Ale nasza planeta ma ograniczone zasoby, zarówno jeśli chodzi o miejsce, minerały, wodę i wiele innych rzeczy. Zrównoważony rozwój musi brać pod uwagę wszystkie czynniki - mówiła w Środzie Joanna Skałuba.
Część filmów pokazanych na festiwalu można znaleźć dzięki stronie www.17 celow.pl. Warto zobaczyć. "Gazeta Średzka" była patronem przeglądu.
(k)