Od września siedziba Powiatowego Archiwum Fotograficznego będzie mieścić się przy ulicy Dąbrowskiego 18. Ma to ułatwić zainteresowanym dostęp do archiwum
Powiatowe Archiwum Fotograficzne jest jednym z głównych celów statutowych Średzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Od 10 lat archiwum działało połowicznie gromadząc zbiory, ale nie udostępniając ich ani nie katalogując. Spowodowane to było głównie zmianami lokalowymi. Obecnie PAF mieści się w internacie Zespołu Szkół Rolniczych. Ale znika stamtąd, gdyż w tym miejscu znajdzie się szkoła.
Archiwum zbiera fotografie i pocztówki ukazujące dzieje Środy i powiatu średzkiego, jej rozwój, życie prywatne jej mieszkańców. Celem archiwum jest gromadzenie i opracowanie zbioru fotografii z zakresu historii miasta na przestrzeni wieków, ratowanie zagrożonych zbiorów, poprzez dokonywanie reprodukcji wartościowych kolekcji, udostępnianie i upowszechnianie zgromadzonych kolekcji, stworzenie internetowego katalogu. Priorytetem jest zbiórka fotografii z okresu 1870 - 1989. Do zbiorów Powiatowego Archiwum Fotograficznego bezpośredni dostęp mają wyłącznie upoważnieni członkowie Średzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Powiatowe Archiwum Fotograficzne udostępnia zbiory fotograficzne (tylko reprodukcje) na podstawie zamówienia złożonego w siedzibie archiwum dyżurującemu i upoważnionemu członkowi ŚTF-u. Jak czytamy w regulaminie, PAF może odmówić udostępnienia fotografii pochodzącej ze zbiorów PAF, jeśli autor - właściciel zastrzegł to w umowie przekazania.
ŚTF zachęca do dzielenia się swoimi fotografiami. Można wysłać je mailem pod adresem paf@stf-sroda.pl lub w wiadomości prywatnej.
W ostatnim czasie ŚTF uruchomił profil PAF na Facebooku. Na razie pojawiło się pierwsze zdjęcie autorstwa Józefa Odalanowskiego ze średzkich Łazienek z roku 1970 lub 1971. Jak czytamy w opisie, budowa basenów rozpoczęła się w 1936 roku. Inwestycja została zakończona już w czasie okupacji i prawdopodobnie z tego powodu do dziś powtarza się, że baseny w Środzie wybudowali Niemcy. Teren łazienek był ogrodzony, a za wstęp trzeba było zapłacić. Główny basen miał wymiar olimpijski i oprócz słupków startowych można było także skorzystać z trampoliny. Drugi z basenów był mniejszy i służył jako brodzik. Wodę do basenów poprzez system filtrów pobierano z Moskawy. Do dziś zachowała się część systemu spiętrzania wody. W 1972 roku na Moskawie utworzono zbiornik retencyjny, który stał się konkurencją dla Łazienek. Ostatecznie baseny zostały zamknięte w 1978 roku. Kilkanaście lat później zostały zasypane.
(k)