ZANIEMYŚL. Kontrola dronem zaniemyskich kominów nie wykazała spalania odpadów w piecach w domach jednorodzinnych

16 i 17 lutego pracownicy Urzędu Gminy w Zaniemyślu, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Środzie przy wsparciu firmy Dronpol.com przeprowadzili kompleksową kontrolę zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Zaniemyśl za pomocą bezzałogowego statku powietrznego (drona), wyposażonego w system Nosacz II.

W ramach kontroli wykonano pomiary emisji zanieczyszczeń powietrza na obszarze o powierzchni blisko 2 km kw, czyli ponad dwieście budynków, z czego szczegółowej kontroli poddano 66 nieruchomości. 16 lutego sprawdzono 38 nieruchomości, a 17 lutego - 28 nieruchomości. Kontrola odbyła się w miejscowościach: Zaniemyśl, Śnieciska, Wyszakowo, Brzostek, Czarnotki i Jeziory Małe.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że głównym problemem występującym w gminie Zaniemyśl jest użytkowanie nieefektywnych urządzeń grzewczych zasilanych paliwem stałym, które generują bardzo duże ilości pyłów PM 2,5 oraz PM 10 - główne źródło powstania niskiej emisji.

W wyniku kontroli nie wykryto natomiast spalania odpadów w urządzeniach grzewczych. W jednym przypadku z uwagi na bardzo wysoki poziom emisji pyłów oraz lotnych związków organicznych, zdecydowano się na przeprowadzenie fizycznej kontroli, która nie wykazała spalania odpadów.

krzem

Fot. Urząd Gminy Zaniemyśl