NOWE MIASTO. W konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego projekt zgłoszony przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nowe Miasto został uhonorowany nagrodą przez Kapitułę Konkursu i nagrodzony 5 tys. zł
Na gali konkursu, która odbyła się w poniedziałek 8 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich nagrodę odebrała Małgorzata Pacholska - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nowe. W imieniu samorządu powiatowego na ręce dyrektora biblioteki gratulacje złożyła wicestarosta Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka.
Nagrodzony projekt "Na wielkopolskim szlaku - spotkania i wyprawy regionalistyczne z pasją" został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra" i jego głównym założeniem było poznawanie historii najbliższej okolicy i Wielkopolski. W ramach jego realizacji przy bibliotece powstał Klub Regionalistyczno-Krajoznawczy DOLIWA, który opracował trzy broszury opisujące gminę (są one dostępne online na stronie biblioteki).
Zorganizowano także dwie wyprawy autokarowe oraz jedną rowerową, podczas których wraz z przewodnikami poznawaliśmy ważne miejsca, historię i zabytki naszego regionu. Ze względu na pandemię odbyły się także dwie wycieczki wirtualne, które umożliwiły dalsze poznawanie lokalnej historii i zabytków.
Ważnym etapem były wykłady otwarte dotyczące m.in. historii nowomiejskiego kościoła, rodu Rozdrażewskich, czy wielkopolskich dworków, które wygłosili znawcy tematu. Dla najmłodszych uczestników zorganizowano grę terenową z historię w tle oraz warsztaty garncarskie, a także piknik z okazji 100. rocznicy Cudu nad Wisłą. Odbył się także konkurs dokumentujący wspomnienia rodzinne dotyczące II wojny światowej.
Zmontowano i udostępniono na Youtube film dokumentujący wspomnienia mieszkańców gminy z tego okresu. Dla dzieci przeprowadzono także spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską związane z wielkopolskimi tradycjami i zwyczajami związanymi z świętem 11 listopada. Realizacja projektu w czasie trwania pandemii nie należała do najłatwiejszych, mimo to udało się organizatorom zrealizować wszystkie zakładane działania.
(r)