Rozpoczęła się czwarta kadencja Miejskiej Rady Seniorów w Środzie, w niezmienionym składzie. W poniedziałek jej członkowie błyskawicznie się ukonstytuowali i przedyskutowali plany na najbliższe tygodnie
Zakończona niedawno kadencja nie była łatwa dla nikogo. Członkowie rady seniorów również nie mieli okazji do wielu spotkań i aktywności. Teraz, rozpoczynając czwartą swoją kadencję, mają nadzieję, że będą mogli pracować i działać na rzecz średzkich seniorów.
W poniedziałek członkowie rady spotkali się, by zainaugurować nową kadencję. Pracować będą w niezmienionym składzie - żadna inna organizacja pozarządowa działająca w gminie Środa nie zgłosiła swojego przedstawiciela.
W czasie spotkania błyskawicznie podjęto decyzję, że na jej czele stać dalej będzie jako przewodnicząca Wiesława Strugarek z Towarzystwa Średzkich Amazonek. Wiceprzewodniczącym będzie nadal Zbigniew Idaszak z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Środzie, a sekretarzem Julia Borys ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. W radzie pracować będą również Edmund Biniarz ze średzkiego koła Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, Maria Izydorczak z PZERiI, Maria Kamińska ze Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie, Andrzej Lewandowski ze Stowarzyszenia Diabetyków Średzkich oraz Tadeusz Świejkowski z UTW. Członkowie rady seniorów nie ukrywali też zawodu, że w posiedzeniu tym nie wziął udziału nikt z przedstawicieli średzkiego samorządu.
Członkowie MRS podkreślali, że ludzie w trzecim wieku stanowią coraz większą grupę społeczną, aktywną i chętną do działania. Mają spory potencjał, który warto wykorzystywać w różnych dziedzinach życia.
ap