SOLEC. Nowy peron w Solcu ułatwia podróże pociągiem w kierunku Poznania i Kluczborka. Mieszkańcy zyskali lepszy dostęp do kolei. Są wiaty, ławki i jasne oświetlenie. Korzystna zmiana to efekt realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogólnopolskiego projektu współfinansowanego z POIiŚ za ok. 100 mln zł - informuje PKP Polskie Linie Kolejowe
Podróżni wygodniej wsiadają do pociągów z wyższego peronu w Solcu. Zapewnia on taki standard, jak wcześniej przebudowany sąsiedni peron. Zamontowane zostały wiaty oraz ławki. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się mają zapewniony lepszy dostęp do pociągów. Przygotowano ścieżki naprowadzające z wypukłą fakturą, ułożone na antypoślizgowej nawierzchni.
Jest także jasne, ekologiczne oświetlenie LED, czytelne oznakowanie, a w gablotach informacje przydatne w podróży. Zachętą do „ekopodróży" - koleją i rowerem, są stojaki rowerowe przy przebudowanym peronie.
Zwiększyło się bezpieczeństwo, gdyż przy dojściu do nowego peronu zamontowano także jasne oświetlenie. W lipcu na pobliskim przejeździe kolejowo-drogowym będzie nowy chodnik.
Wygodniejsze podróże koleją z 22 peronów w 15 miejscowościach Korzystne zmiany dla podróżnych są efektem realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektu „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych". Jak informuje kolej, już 8 z 22 peronów jest dostępniejszych (Domanin, Solec Wielkopolski, Zieleń, Książki, po dwa perony w Suchatówce i Turznie).
Ogólnopolskie działania warte są ok. 100 mln zł przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W Wielkopolsce podróżni w grudniu 2020 r. zyskali już wyższy peron z pochylnią w Domaninie. W sierpniu podobny obiekt dostępny będzie w Łęce Opatowskiej, a jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie prac dla zwiększenia dostępności do kolei w Słupi. W przyszłym roku przebudowa obejmie peron w Kępnie i Pierzchnie. Łącznie, na wielkopolskim odcinku linii Poznań - Kluczbork, dostęp do kolei poprawi się dla wszystkich podróżnych na 6 stacjach i przystankach.
(r)