W tym tygodniu rozpoczęły się prace na ul. Platanowej. Pierwsze roboty dotyczą budowy kanalizacji deszczowej

W przetargu, który się odbył jeszcze w ubiegłym roku, zwyciężył Zakład Robót Drogowych Krzysztof Kukulski z Kijewa. Cała inwestycja składa się z dwóch części przebudowy ulicy Platanowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową ulicy Dywizjonu 303. Koszt całości to 570 tys. zł.

Ulica Platanowa ma już kanalizację, oświetlenie, chodnik po jednej stronie i krawężnik. Teraz powstanie kanalizacja deszczowa, a potem podbudowa i nawierzchnia asfaltowa.

Choć odchodząca od ul. Topolskiej ulica Platanowa wydaje się być tylko drogą osiedlową, to ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Zespołu Szkół Akademickich i wejście na jej teren, jest też naturalną drogą do szkoły, którą wybiera wielu uczniów mieszkających w nowych mieszkaniach w rejonie ulicy Topolskiej.

(k)