NOWE MIASTO. W nowomiejskim kościele pw. Świętej Trójcy nastąpiła eksploracja sarkofagu biskupa Jana Rozdrażewskiego. Sarkofag zostanie poddany renowacji w A.T. Pracownia Konserwacji Zabytków w Tychach
Wczoraj do kościoła w Nowym Mieście przyjechali m.in. prof. dr hab. Anna Drążkowska (archeolog, konserwator zabytków archeologicznych) z Torunia oraz prof. dr hab. Henryk Głąb z Krakowa (antropolog), a także konserwator zabytków pan Tomasz Trzos z Pracowni Konserwacji Zabytków.
A.T. Pracownia Konserwacji Zabytków - pracownia Agnieszki i Tomasza Trzosów (od 1993 roku) zajmuje się konserwacją i renowacją dzieł sztuki. Specjalizuje się w konserwacji obiektów metalowych: cynowych, miedzianych, cynkowych, z metali szlachetnych i innych nieszlachetnych. Od lat podejmuje się konserwacji zabytkowych obiektów sztuki sepulkralnej, szczególnie sarkofagów.
Przypomnijmy, że Jan Rozdrażewski Nowomiejski herbu Doliwa (zm. w 1609 w Nowym Mieście nad Wartą) był prezbiterem, włocławskim biskupem pomocniczym, wnukiem kasztelana rogozińskiego Hieronima. Nominacja na biskupa pomocniczego nastąpiła 26 grudnia 1585, 10 kwietnia 1586 roku Jan złożył wyznanie wiary i przysięgę kanonicką, a 31 maja otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kuzyna, biskupa Hieronima. Po kilku latach doszło do konfliktu pomiędzy nim a biskupem Hieronimem. Jan Rozdrażewski odmawiał przyjęcia święceń biskupich i przyjęcia na siebie części obowiązków w diecezji, ostatecznie Jan zrezygnował z funkcji biskupa pomocniczego. Po śmierci w 1609 roku został pochowany w kościele w Nowym Mieście.
(k)