Duet Natalia Chudzicka i Grzegorz Rudny oraz Chór Zamku Kórnickiego Castellum Cantans wystąpili podczas ubiegłotygodniowej, 32. czwartkowej uczty duchowej, wieńczącej tegoroczny cykl koncertów pod hasłem „Grzegorz Rudny zaprasza..."
Podczas ostatniego w tym sezonie koncertu w średzkiej bibliotece melomani mogli usłyszeć m. in. gospodarza cyklu, pianistę Grzegorza Rudnego, który w duecie z flecistką Natalią Chudzicką zagrał czteroczęściową Sonatę A-dur C. Francka. Utwór, nazywany perłą literatury muzycznej, będący prezentem ślubnym kompozytora dla znajomego skrzypka, rozpoczął się częścią o niezwykle refleksyjnym nastroju, by poprzez burzliwą część drugą i energiczną trzecią zakończyć się bardzo optymistycznym, ciepłym w nastroju finałem.
W zupełnie inny nastrój wprowadził słuchaczy Chór Zamku Kórnickiego Castellum Cantans, który wystąpił w drugiej części czwartkowego koncertu. Publiczność miała okazję wysłuchać utworów z różnych epok i w różnorodnych opracowaniach. W średzkiej bibliotece zabrzmiały m.in. utwory S. Moniuszki czy H.L. Hasslera, a koncert zakończył się znaną piosenką J. Przybory „W kawiarence Sułtan", w której chórowi na fortepianie towarzyszył Grzegorz Rudny.
Chór podczas średzkiego koncertu poprowadzili na zmianę profesor Marek Gandecki, pedagog Akademii Muzycznej w Poznaniu, który z kórnickim zespołem współpracuje od czasu jego powstania, czyli od roku 1999 oraz jego studentka Laura Stieler, ucząca się na studiach magisterskich specjalności dyrygentura chóralna. Jak z dumą podkreślił profesor Gandecki, właśnie rano, w dniu koncertu, L. Stieler, pełniąca w kórnickim chórze funkcję asystentki dyrygenta, zdała świetnie swój egzamin dyrygencki. Koncert więc zakończył się burzliwymi brawami i gratulacjami dla młodej dyrygentki.
Na koniec zaś cała publiczność zgromadzona w bibliotece zaśpiewała gromkie „100 lat" dla grającej na flecie w pierwszej części koncertu Natalii Chudzickiej, która właśnie tego dnia obchodziła swoje urodziny.
Prowadząca koncert Magdalena Szymańska, życząc wszystkim udanych wakacji, zaprosiła już teraz na kolejną, 33. ucztę duchową, która otworzy po wakacjach kolejny sezon koncertowy w średzkiej bibliotece.
H. Sowa