W ubiegłym tygodniu zostały otwarte koperty z wnioskami do Średzkiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy złożyli 26 propozycji. Trwa ich weryfikacja pod względem formalnym. Lista wniosków, które zostaną poddane głosowaniu musi być opublikowana najpóźniej do 24 września
Na dziś zaplanowano spotkanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Od piątku nad projektami pracują pracownicy Urzędu Miejskiego. Chodzi o podstawową weryfikację, która ma określić, czy projekty są do wykonania przez samorząd gminy, czyli czy ich kosztorys jest wykonany poprawnie, czy inwestycje dotyczą terenu, którego dysponentem jest gmina Środa. Jeżeli wszystko będzie w porządku, projekt zostanie wpisany na listę do głosowania.
Pracownicy urzędu mogą też wzywać autorów projektów, w celu wyjaśnienia wątpliwości, czy też wykonania koniecznych zmian, aby projekt spełniał wymogi regulaminowe. Na tym etapie mogą być odrzucone tylko takie projekty, które w praktyce byłyby nie do zrealizowania z powodów formalnych.
Po 24 września autorzy projektów będą mogli rozpocząć ich promocję. Głosowanie mieszkańców gminy Środa odbywać się będzie w dniach 4 - 7 października w godzinach 7:00 - 18:00 w Wydziale Spraw Obywatelskich, czyli w Ratuszu. Tam należy pojawić się z dowodem tożsamości. Ogłoszenie listy projektów do realizacji nastąpi najpóźniej do 14 października.
W Średzkim Budżecie Obywatelskim mieszkańcy zdecydują, na jakie projekty zostanie przeznaczonych 500 tys. zł. Środki zostaną podzielone na projekty miejskie i wiejskie. Na miejskie będzie to 400 tys. zł, na wiejskie 100 tys. zł (rok temu było to odpowiednio 350 i 150 tys. zł). Projekty miejskie muszą zawierać się w kwotach od 50 do 100 tys. zł. Wiejskie podzielone zostały na trzy grupy: mała - do 150 osób - przeznaczona kwota - 20 tys. zł, średnia od 151 do 250 osób - przeznaczona kwota - 30 tys. zł oraz duża - powyżej 251 osób - przeznaczona kwota - 50 tys. zł.
Szeroka dyskusja na temat ostatniego budżetu obywatelskiego miała miejsce na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Radny Jarosław Frach zarzucał, że realizacja takich projektów jak fontanna na Starym Rynku, która miała kosztować 350 tys. zł, a ostatecznie będzie kosztować prawie pół miliona wypacza ideę budżetu. Radny Paweł Wullert apelował, by trzymać się regulaminu, a nie działać doraźnie. Natomiast radny Bartosz Wieliński przekonywał, że chodzi przede wszystkim o to, by realizować projekty, które zyskują największe poparcie mieszkańców.
(kóz)

26 propozycji do budżetu obywatelskiego
(kolejność przypadkowa, taka sama w jakiej były otwierane projekty w piątek)

Bezpieczna Środa - zakup sprzętu dla strażaków - ratowników z OSP Środa - wnioskodawca Jarosław Krzeminski - 100 tys. zł
Rozbudowa placu fitness w Jarosławcu - wnioskodawca Bogusław Markowski - 50 tys. zł
Pierwszy etap budowy chodnika w Starkówcu Piątkowskim - wnioskodawca Anna Kicińska - 30 tys. zł
Budowa miasteczka ruchu drogowego - wnioskodawca Mikołaj Frąckowiak - 100 tys. zł
Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Środą z Brodowem - wnioskodawca Janusz Stachowiak - 50 tys. zł
Wymiana parkietu w hali szkoły podstawowej (budynek "Jedynki") - wnioskodawca Waldemar Grześkowiak - 100 tys. zł
Zakup wyposażenia dla boiska w Szlachcinie - wnioskodawca Marek Sikorski - 50 tys. zł
Średzka baza żeglarstwa - wnioskodawca Patryk Różański - 100 tys. zł
Zakup sprzętu obozowego dla harcerzy i zuchów - wnioskodawca Monika Pawlicka-Mądry - 58 tys. zł
Bezpieczna nawierzchnia na placach zabaw - wnioskodawca Natalia Posała - 213 tys. zł
Budowa dwóch boisk do siatkówki przy korcie tenisowym nad jeziorem - wnioskodawca Małgorzata Jóźwiak - 80 tys. zł
Doposażenie boiska piłkarskiego w Topoli - wnioskodawca Tadeusz Celka - 20 tys. zł
Plac treningowy dla psów - wnioskodawcy Jarosław Frach, Renata Szymkowiak i Arkadiusz Zalewski - 100 tys. zł
Prozdrowotna minitężnia w parku przy ul. Kościuszki - wnioskodawcy Paweł Wullert, Piotr Mieloch - 100 tys. zł
Budowa nad jeziorem basenu typu kanadyjskiego - wnioskodawca Róża Frąckowiak - 400 tys. zł
Akademia Gotowania, czyli budowa w Szkole Podstawowej nr 3 pracowni kuchennej - wnioskodawca Justyna Mitmańska-Prymas - 99 tys. zł
Bądź bezpieczny - wyposażenie OSP Koszuty, Mączniki, Brodowo - wnioskodawca Arkadiusz Mroczyk - 50 tys. zł
Budowa placu zabaw i grilla na placu zabaw w Tadeuszewie - wnioskodawca Adam Jurek - 20 tys. zł
Budowa ciągu pieszo - rowerowego Słupia Wielka - Pętkowo, I etap - wnioskodawca Józef Wiśniewski - 100 tys. zł
Rozbudowa i renowacja gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt - wnioskodawca Barbara Wójciak - 100 tys. zł
Zielona Środa - nasadzenie w Środzie 1.500 drzew - wnioskodawca Krzysztof Ratajski - 100 tys. zł
Bezpieczny średzianin - cykl szkoleń dla mieszkańców, pierwsza pomoc, szkolenie strzeleckie - wnioskodawcy Marek Idaszek, Grzegorz Karpiński - 100 tys. zł
Budowa kolumbarium na średzkim cmentarzu - wnioskodawca Julian Kempa - 100 tys. zł
Budowa chodnika Pławce - Zdziechowice - wnioskodawcy Bogusław Makowski, Sylwester Stachowiak - 50 tys. zł
I etap budowy chodnika w Babinie - wnioskodawca Daria Wlaszczyk - 30 tys. zł
Stałe toalety typu toi toi w średzkich parkach - wnioskodawca Henryk Graczyk - 60 tys. zł