Piotr Kasprzak
wicestarosta średzki

Od początku kadencji mówiliśmy, że drogi powiatowe muszą być gruntownie remontowane, bo stan był tragiczny. W tej chwili na głównych odcinkach dróg, które wychodzą ze Środy, położone są nowe nakładki: w kierunku Kostrzyna, czyli Pławiec, czy w kierunku Swarzędza, czyli Jarosławca. W planie jest też nowa nakładka w kierunku Olszewa i Winnej Góry. Jest też w planie Murzynowo Leśne w gminie Krzykosy. Od początku z wójtami czy burmistrzem uzgadnialiśmy, że te remonty będą współfinansowane przez powiat i gminy po połowie. Podobnie finansowana jest schetynówka w Murzynowie Kościelnym, której remont już rusza. Mówiłem też od dłuższego czasu, że musi być gruntowny remont, czyli zrobienie nowej nakładki ze Środy do Dominowa. Ta droga jest w tragicznym stanie, a wiem o tym dobrze, bo przecież pochodzę z gminy Dominowo. Do uzgodnienia pozostało, czy remont ma dojść do wiaduktu w Chłapowie, czy na skrzyżowaniu ma iść do centrum Dominowa, bo tam też ta droga potrzebuje gruntownego remontu. Od początku, planując inwestycje, tę drogę ujmowaliśmy w planach.
Burmistrz Środy, czy wójt Krzykos w trakcie roku przyjęli dodatkowe zadania inwestycyjne w postaci remontu dróg powiatowych. Miałem też nadzieję, że gmina Dominowo podobnie -zresztą z wójtem już od dłuższego czasu rozmawialiśmy, że droga powiatowa, która łączy Dominowo ze Środą jest w strasznym stanie i niebezpieczna. Była wcześniej decyzja ze strony wójta o dofinansowaniu, a teraz jest jakiś opór, co trochę mnie dziwi. A przecież paru zadań inwestycyjnych gmina Dominowo nie będzie w tym roku wykonywać, więc nie jest problemem zabezpieczenie środków. Pewnie są jakieś inne przyczyny, o których nie wiem.
Tak jak deklarowaliśmy - jesteśmy gotowi na tę inwestycję. Inwestycja za chwilę i tak się rozpoczyna od krzyżówki na Mączniki, czyli tam, gdzie się skończyła nowa nakładka, do mostka, czyli do granicy gminy Środa. To zadanie jest współfinansowane przez gminę Środa. Plan był taki, żeby nakładkę zrobić w całości od Mącznik aż do Dominowa. W tej chwili stoi to pod znakiem zapytania.
Takie mamy założenie przy remontach dróg powiatowych, że połowę finansuje powiat, a połowę dana gmina. To założenie funkcjonuje od wielu lat i z tym rozwiązaniem wiele dróg powiatowych zostało wyremontowanych. Liczę na to, że wójt Dominowa zmieni zdanie, co do tej inwestycji w tym roku. Powiatowi bardzo nam zależy, żeby tę drogę w całości gruntownie wyremontować.
Radny z gminy Dominowo niedawno na sesji rady powiatu mówił, że nic się nie dzieje w gminie Dominowo, że nic nie robimy, a nie zauważył jak wiele rzeczy w gminie Dominowo ze środków powiatu zostało już zrobione. Tymczasem powiat chce wydać kolejną dużą kwotę na gminę Dominowo - tym razem na modernizację drogi do Dominowa.
Poza tym gmina Dominowo kupiła właśnie dwa nowe autobusy za dwa miliony złotych. Szkoda, żeby do Środy, w ramach komunikacji gminnej, autobusy te jeździły tak dziurawą drogą. Czekamy na decyzję gminy Dominowo.