69 miejsc parkingowych znajdzie sie na budowanym obecnie parkingu na ul. Kórnickiej w Środzie, przy nowym boisku lekkoatletycznym
Zadanie wykonuje spółka miejska Lider Usług Komunalno - Samorządowych. Zakres prac obejmuje: rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika, wywóz i utylizacja gruzu - 249 m kw., wykonanie koryta pod miejsca postojowe, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, a następnie warstwy stabilizacji z betonu i wreszcie ułożenie nawierzchni z betonu.
W sumie w pobliżu Zespołu Szkół Rolniczych powstanie 69 miejsc parkingowych - 56 w bezpośrednim sąsiedztwie nowo powstałego nowoczesnego stadionu lekkoatletycznego i 13 - po drugiej stronie jezdni. Koszt inwestycji wyniósł blisko 140 tys. zł.
(r)