Do 24 września miały zakończyć się prace przy budowie kanalizacji i odtworzeniu nawierzchni na ulicach Staszica, Wawrzyniaka, Piłsudskiego i Paderewskiego. Mimo że jest już połowa października, do zakończenia robót jest jeszcze daleko
Pierwotnie prace miały zakończyć się 3 września. Jednak ze względu na roboty dodatkowe związane z koniecznością wykonania nieprzewidzianej w projekcie części kanalizacji deszczowej, inwestycja - na mocy aneksu - została przedłużona o trzy tygodnie. Kanalizacja deszczowa zwłaszcza w ulicy Wawrzyniaka była w bardzo złym stanie i trzeba było ją wybudować na nowo. Teraz jest już jednak zdecydowanie po terminie.
W ramach inwestycji, która toczy się od roku, wykonano w rejonie ulicy Wyspiańskiego i Nałkowskiej 700 m kanalizacji sanitarnej i 400 m kanalizacji deszczowej, w rejonie ulic Jażdżewskiego, Górki i Szamarzewskiego 700 m kanalizacji sanitarnej, w rejonie ulicy Estkowskiego, Degi, Pewińskich, Rzemieślniczej - 2700 m kanalizacji sanitarnej i 1400 m kanalizacji deszczowej. Na tych ulicach inwestycja została zakończona w całości.
Na ulicach Staszica, Wawrzyniaka, Piłsudskiego i Paderewskiego wykonano 2300 m kanalizacji sanitarnej i 530 m kanalizacji deszczowej. Ciągle jeszcze toczą się prace drogowe, ale są mocno opóźnione.
Czy roboty uda się zakończyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni, do końca października? Jest to raczej wątpliwe.
Przypomnijmy, że wykonawcą inwestycji jest konsorcjum miejskiej spółki LUKS i Zakładu Drogowo - Transportowy Sławomir Begier z Nekli. Kwota w przetargu to 10.135.938 zł. Cała inwestycja obejmuje prace kanalizacyjne na ulicach Estkowskiego, Kremera, Pewińskich, Degi, Zaremby, Wolniewicza, Orzeszkowej, Rzemieślniczej, Kruczkowskiego, Stawowej, Struga, Reymonta i części Akacjowej oraz na ulicach Wyspiańskiego i Nałkowskiej, a także Wawrzyniaka, Kozierowskiego, Staszica, Ratajskiego, Piłsudskiego, części Kochanowskiego, części Paderewskiego, Jażdżewskiego, Szamarzewskiego i ostatniego odcinka Górki.
(k)