18 lutego, podczas obchodów święta Służby Więziennej, ppłk Zbigniew Dolata, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie, został uhonorowany Odznaką 100-lecia polskiego więziennictwa
Odznaka została ustanowiona dla uczczenia 100-lecia polskiego więziennictwa oraz obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości i jest przyznawana w latach 2018 - 2019. Jest ona nadawana osobom wyróżniającym się w wykonywaniu obowiązków służbowych, kultywującym tradycje polskiej myśli penitencjarnej oraz historię polskiego więziennictwa, zaangażowanym w kształtowanie postaw patriotycznych, promocję Służby Więziennej w społeczeństwie i utrwalającym pozytywny wizerunek służby.
W przypadku ppłk. Zbigniewa Dolaty nadanie odznaki jest uhonorowaniem jego 24-letniej służby w szeregach Służby Więziennej, w trakcie której wykonywał obowiązki wychowawcy w Areszcie Śledczym w Poznaniu, specjalisty ds. penitencjarnych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu, rzecznika prasowego dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu oraz dyrektora Aresztu Śledczego w Środzie. Aktualnie, od 1 grudnia ubiegłego roku, w związku z reorganizacją jednostek penitencjarnych, pełni on obowiązki zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie, nadal odpowiadając za działanie Oddziału Zewnętrznego w Środzie i Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach, funkcjonujących w ramach Zakładu Karnego w Gębarzewie.
W trakcie uroczystości płk Marceli Sauermann, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, wręczył 200 awansów na wyższe stopnie służbowe we wszystkich korpusach oraz 40 odznaczeń funkcjonariuszom i innym osobom. Uroczystość odbyła się w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i została poprzedzona uroczystą mszą świętą odprawioną przez biskupa Grzegorza Balcerka w poznańskiej katedrze.
(r)