Sieć P4, operator Playa, chce wybudować w Sulęcinku stację bazową telefonii komórkowej. Przeciwko takiej inwestycji protestują mieszkańcy. Pod listem protestacyjnym podpisało się ponad 80 osób
Lokalizacja ta położona jest w niewielkiej odległości od ulicy Głównej. "Wybudowanie wysokiej stalowej wieży w sąsiedztwie naszych domów będzie stanowiło dysonans przestrzenny, zburzy krajobraz i widok. Jednocześnie wyrażenie zgody na taki obiekt będzie przejawem nierównego traktowania właścicieli działek, którym przy budowach domów stawiano inne wymagania, a także naruszeniem dóbr osobistych polegających np. na prawie wyboru otoczenia miejsca zamieszkania, czy niezakłóconego widoku z okna" - piszą mieszkańcy.
Zdaniem mieszkańców, całkowicie chybione jest miejsce planowanej inwestycji. Teren ten stanowi centrum wsi. Wokół znajduje się idealne miejsce pod zabudowę domkami jednorodzinnymi. Wybudowanie wieży telefonii komórkowej w tym miejscu znacząco wpłynie na obniżenie wartości ich, jak i okolicznościowych nieruchomości, co z kolei z pewnością narazi powiat na procesy odszkodowawcze.
"Wszyscy obawiamy się również negatywnego wpływu promieniowania elektromagnetycznego zarówno na środowisko jak i na zdrowie tak własne, jak i naszych dzieci i wnuków. Praktycznie w każdym domu wzdłuż ulicy Głównej są małe dzieci, szczególnie podatne na negatywne oddziaływanie środowiska, a tym samym bardziej narażone na zachorowania. Niewątpliwie, jeżeli możemy zapobiec przyszłym szkodliwym skutkom takiego działania musimy to uczynić. Promieniowanie z wieży wykraczać będzie daleko poza granice działki" - piszą protestujący mieszkańcy.
I dodają: "Uważamy, że zezwolenie na budowę wieży w tym miejscu naruszy przepisy prawa o środowisku, prawo budowlane, cywilne oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Organ przy wydawaniu decyzji winien mieć na uwadze uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno - gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno - estetyczne. Uważamy, że inwestycja ta znacząco narusza nasz interes jako właścicieli sąsiednich nieruchomości, dlatego kategorycznie protestujemy przeciwko wydaniu zgody na budowę jej w planowanej lokalizacji Sulęcinka" - piszą mieszkańcy.
Tymczasem 2 sierpnia Starostwo Powiatowe w Środzie zatwierdziło projekt budowlany i wydało pozwolenie na budowę wieży. Zdaniem starostwa, zostały spełnione wszystkie przesłanki, które w praktyce zobowiązują do wydania pozwolenia na budowę. Protest mieszkańców, zdaniem starostwa, nie może być powodem decyzji negatywnej dla inwestora.
Mieszkańcy powołują się jeszcze na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Otóż dopuszcza on "lokalizowanie: obiektów infrastruktury rolniczej, związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym, stacji transformatorowych, wież telekomunikacyjnych, przepompowni ścieków, kontenerowych stacji telekomunikacyjnych i tym podobnych urządzeń służących bezpośrednio mieszkańcom danego zespołu budynków w sposób niepowodujący kolizji z istniejącą i planowaną zabudową".
O inwestycję zapytaliśmy firmę P4. Do chwili zamknięcia numeru nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Do sprawy wrócimy.
(kóz)