Na terenach wiejskich gminy Środa trwają intensywne prace nad nowymi projektami. Co do tej pory udało się zrobić?
Pierwszy z projektów dotyczy placów zabaw i stref rekreacji. Jak informuje Urząd Miejski w Środzie, dotychczas nowy obiekt powstał przy świetlicy w Annopolu. Plac na chwilę obecną wyposażony jest w urządzenia sprawnościowe, natomiast do końca czerwca uzupełniony zostanie również o urządzenia zabawowe. Nowych urządzeń doczekają się także mieszkańcy Zielniczek, a istniejący już obiekt w Chudzicach doposażony zostanie o tyrolkę, czyli zjazd linowy dla dzieci.
Ponadto w ostatnim miesiącu zakończyły się prace elektryczno-remontowe na terenie świetlicy wiejskiej w Zielniczkach. Oprócz wykonania nowych instalacji elektrycznych w budynku oraz doprowadzenia energii elektrycznej na teren rekreacyjny przy świetlicy, oświetlono cały teren, a przed obiektem wysypana została nowa nawierzchnia przeznaczona pod parking, położony został chodnik i krawężnik. Dodatkowo w ramach budżetu sołeckiego zakupiony został traktorek do koszenia trawy.
Kolejne projekty dotyczą powstałych w ostatnich miesiącach chodników w Pierzchnicy, Chwałkowie, Mącznikach oraz nowych sieci oświetlenia ulicznego w Pławcach, Zdziechowicach i Olszewie, których odbiór nastąpił w tym tygodniu. Wśród inwestycji, które nie były planowane, ale możliwe są dzięki oszczędnościom z przetargów, uzupełnione zostaną rozpoczęte w roku ubiegłym inwestycje oświetleniowe w Dębiczku i Mącznikach. W przypadku inwestycji drogowych podpisane zostały umowy na budowę nowej nawierzchni asfaltowej na drodze Urniszewo - Zielniczki oraz w Tadeuszewie. W obu przypadkach wykonawca szykuje się do rozpoczęcia prac.
Na ukończeniu jest także, powstające przy Szkole Podstawowej w Brodowie, ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne, z którego wszyscy chętni mieszkańcy sołectwa skorzystać będą mogli jeszcze w tym miesiącu. Na nowym obiekcie zagrać będzie można w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i piłkę nożną.
W Koszutach natomiast pod koniec roku planowane jest rozpoczęcie prac nad pierwszym etapem budowy wielofunkcyjnego budynku. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna. Część obiektu obsługiwać będzie sołeckie boisko, a druga część posłuży za siedzibę OSP Koszuty.
(r)